En patient anlände till Norra Älvsborgs Länssjukhus med misstänkt lunginflammation. Personen lades in men lämnades sedan utan tillsyn av vårdpersonalen, vilket resulterade i att denne efter ett par dagar avled.

Händelsen inträffade i maj men har först nu lex Maria-anmälts för utredning. Olof Ekre är chefsläkare på Näl och ytterst ansvarig. i en kommentar till Bohusläningen konstaterar han att ”det blev en olycklig utgång” i det aktuella vårdfallet.

Enligt Ekre förutsåg man inte att lunginflammationen skulle utvecklas till allvarliga andningsproblem. Eftersom patienten inte hade tillsyn ledde det till att denne kvävdes till döds i ensamhet och hittades först när det var för sent att göra några återupplivningsbesök.

Inspektionen för vård och omsorg har också stött på problem beträffande att hämta in underlag för att utreda händelsen. Det saknas nämligen journalanteckningar, något som personalen hänvisar till att man inte bedömde patientens tillstånd som så allvarligt.

– Med facit i hand underskattade man sjukdomens svårighetsgrad, Vi beklagar det, säger Olof Ekre till media.