En person som vårdades för benbrott på Karolinska sjukhuset i Stockholm tvingades prata engelska för att kunna kommunicera med vårdgivaren.

I en insändare i veckans upplaga av lokaltidningen Mitt i (2019-04-16) skriver Erik Lindgren att en nära vän till honom halkade under vintern vilket resulterade i ett svårt benbrott. När personen senare skulle få hjälp med sjukgymnastik visade det sig att svenska språket inte var gångbart, sjukgymnasten kunde endast kommunicera med patienterna på engelska.

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

Lindgren skriver hur hans vän blev mycket förvånad och senare kände sig besvärad eftersom han inte kunde uttrycka vad han ville när det gällde behandlingen. Kommunikationssvårigheter är något som Lindgren tror också ökar risken för vårdskador markant.

Gäller inte språklagen?
Lindgren anser att man bör kunna förvänta sig god vård på svenska när man betalar skatt. Men han menar även att bristen på svenska språkkunskaper hos personalen är ett hån mot alla människor som invandrat till Sverige och lärt sig svenska.

”Det är oerhört nonchalant mot patienten att inte ge vård på svenska. Gäller inte språklagen på sjukhusen?”

LÄS ÄVEN: Tandläkare prickas – skyller felbehandling på språksvårigheter