Efter att sex patienter dött och andra fått bestående men kräver nu Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att läkaren som vårdat dem förlorar sin legitimation.

Det var för ett par år sen som Region Skåne anmälde en av sina läkare enligt Lex Maria. Flera av läkarens patienter har enligt Sydsvenskan dött i samband med hjärtoperationer och andra skadats.

Kirurgen, verksam vid Sus i Lund, har genomfört 15 operationer. I sex fall har patienterna dött i samband med operationen eller strax därefter, och i ett par fall har patienterna fått men som förlamningstillstånd eller synrubbningar i efterhand.

Grovt oskicklig

Efter att ha granskat fallet kräver Ivo i sitt utlåtande att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, drar in läkarens legitimation. Man hänvisar till att läkaren är grovt oskicklig i sin yrkesutövning och att patientsäkerheten på grund av detta har blivit åsidosatt. Skulle legitimationen inte dras in yrkar Ivo på att läkaren sätts under en prövotid på tre år.

Läkaren har vid flera tillfällen inte följt riktlinjerna, han har heller inte följt en vetenskapligt beprövad metod i samband med flera av operationerna. Kirurgen får även kritik för sin operationsteknik.