Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ökar antalet hot mot tjänstepersoner som ska fatta olika beslut och man ska nu utreda problematiken närmare.

De som utsätts för otillåten påverkan blir det för att exempelvis fatta felaktiga beslut eller avstå från kontroller.

– Många tjänstepersoner känner sig väldigt ensamma i den situationen när man blir utsatt på olika sätt, av hot för att fatta ett beslut som passar den som hotar, säger Lena Langlet, chef för sektionen för demokrati hos SKR, till statsradion.

LÄS ÄVEN: RAPPORT: Tystnadskultur bland kommunchefer – vill inte ge politiker negativa besked

Genom en fördjupad undersökning i ett 30-tal kommuner som ska vara klar till oktober ska man titta närmare på problematiken. Ambitionen är att man ska kunna bistå med bättre hjälp till kommunerna.

– Vi menar att problemen löses bäst lokalt, det är inte så att SKR kan lösa problem åt en kommun. Utan problem löses bäst lokalt – men att man kan vara rådgivare både när det gäller juridiska frågor och när det gäller själva handhavandefrågan, säger Langlet.

Påverkansförsök vanliga

2020 visade en undersökning att det i över 150 svenska kommuner fanns kommunalt anställda som de senaste tolv månaderna blivit utsatta för hot. I nästan lika många kommuner hade anställda utsatts för trakasserier.

Många kommuner vittnade även om att personal utsatts för olika typer av påverkansförsök, exempelvis att personer har utsatt socialsekreterare för påtryckningar för att få ett beslut som gynnar dem som bland annat rör försörjningsstöd.