När den demenssjuke mannen ska ha yttrat ett ”opassande ord” fick han hänga kvar i liften som straff på äldreboendet i Burlöv. Det skulle visa sig att detta inte varit en engångsföreteelse och att mannen systematiskt utsatts för straff.

Efter att en lex Sarah-anmälan gjorts har boendet lanserat en internutredning, rapporterar Sydsvenskan. I denna vittnar två anställda om att bestraffningarna bland annat bestått av att neka den demenssjuke mannen kaffe och cigaretter för att ha sagt något ”olämpligt”.

Enligt den anställde som utreds för missförhållandena blev den demenssjuke mannen hängande kvar i liften så att personen i fråga skulle kunna ”dra ett djupt andetag” efter att ha blivit utsatt för det opassande ordet. Detta ska vara i linje med bemötandeplanen man utarbetat för just denna vårdtagare då det vid demens inte är ovanligt att hämningslöst och opassande agerande kan förekomma.

Okunskap

– Vi tycker att vi informerar ständigt kring detta. Det hålls utbildningar om skyldigheten att rapportera avvikelser, men även om vad som kan räknas som en avvikelse. Många gånger tror man att det ska till något fysiskt och att det inte kan handla om bemötande, säger Mette Davidsson, kvalitetsstrateg på socialförvaltningen i Burlövs kommun.

Att det tog tre veckor för incidenten att rapporteras menar Davidsson förmodligen beror på okunskap.

Fallet har nu tagits över av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Parallellt med detta pågår även en arbetsrättslig process men exakt vad denna rör vill Davidsson inte kommentera.