Nya data från Statistiska centralbyrån, SCB, som socionomen och journalisten Gunnar Sandelin uppmärksammar på onsdagen visar att demografin i Sverige fortsätter att förändras dramatiskt. Medan andelen med utländsk bakgrund växer snabbt, minskar de med svensk bakgrund.

I slutet av 2018 hade nästan tre miljoner människor, eller nästan 29 procent, av befolkningen utländsk bakgrund. Ökningen sedan millennieskiftet ligger på 1,4 miljoner och under samma period har de med svensk bakgrund minskat med omkring 24 000 personer. Detta baserat Sandelins beräkningar som han menar är mest rättvist, där man delar dem som har en inrikes- och en utrikes född förälder 50/50 mellan svensk och utländsk bakgrund.

Orsaken till den snabbt förändrade demografin är främst invandringsöverskottet – under de senaste 20 åren har nästan två miljoner uppehållstillstånd beviljats varav den största delen är permanenta.

Av de asylsökande som kommit under de senaste åren är det största grupperna från Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea och Somalia – muslimska länder. 60 procent är män.

Givande meningsutbyte omöjligt
Trots att det mångkulturella experimentet inte fungerar avser etablissemanget att fullfölja genomförandet av massinvandringen, konstaterar Sandelin. Nu ska dessutom fler få stanna igen med ökad anhöriginvandring och ”utsatthet, sjukdom och skörhet” som grund samt den nya kategorin ”klimatflyktingar” – begrepp som kan tillämpas på nästan alla asylsökande om man bara vill, menar Sandelin.

Under de tolv år Sandelin försökt opinionsbilda kring frågor som dessa har ett givande meningsutbyte i stort sett varit omöjligt menar han, om man vill kalla en spade för en spade, och motståndet utgörs av ett frälse av politiker, medier och myndigheter genomsyrade av en godhetsreligiös tro.

Självklart förväntar jag mig därför heller inte att gammelmedia tar upp vad jag här har skrivit, även om det någon gång har hänt att någon enstaka lokaltidning har tagit intryck. Att allsidigt kunna belysa vad denna stora demografiska förändring betyder för landets framtid ligger inte i medias intresse. En sådan diskussion vill de inte veta av i vår värdegrundsdemokratur.