Den som fått det för sina allvarliga, i värsta fall dödliga, biverkningar uppmärksammade Astra Zeneca-vaccinet som sin första dos instrueras nu att välja ett annat vaccin för andra dosen. Det sker inte bara med hänvisning till riskerna utan uppges också ge ett bättre skydd mot den muterade delta-variant av viruset som nu står för en allt större andel av smittspridningen.

Det är Tysklands vaccinkommission Stiko som på sin webbplats nu uppmanar alla tyskar som förstagångsvaccinerats med det skandalomgärdade svenska vaccinet att välja bort detta när man tar sig andra dos. Ett av de vaccin man i stället rekommenderar är Vaxzevria. Det rapporterar bland annat DI.

Blanda vaccin ger bättre immunitet

Det uppges inte bara vara säkrare ur biverkningssynpunkt utan också skydda bättre mot den nya och mer smittsamma muterade deltavariant av corona-viruset. Att på det här sättet blanda två olika vaccin påstås även ge ett bättre skydd än två doser av Vaxzevria-vaccinet.

Den tyska myndighetens skriver i sin kommuniké att studieresultat visar att heterolog vaccinering (med två olika typer av vaccin) ger ett överlägset immunskydd jämfört med homolog vaccinering (två doser av samma vaccin).

Någon liknande rekommendation från de svenska myndigheterna finns i skrivande stund inte.

Antalet covid-fall stiger åter i Europa

Efter att under de senaste två månaderna ha minskat, ökar nu antalet fall av covid-19 åter i Europa, rapporterar Världshälsoorganisationen (WHO). I en kommuniké varnar man för ”en ny våg” såvida invånarna inte fortsätter att agera ”disciplinerat”.

WHO:s europachef Hans Kluge sade vid en presskonferens att insjuknandena förra veckan ökade med tio procent och tillskriver detta lättnader i restriktioner och att människor nu börjat umgås, resa och delta i sammankomster i större utsträckning.

Ökat folkligt missnöje över nedstängningar

Samtidigt har missnöjet bland medborgarna i flera europeiska länder ökat med omfattande protester mot vad man upplever som drakoniska och omotiverade inskränkningar i de medborgerliga fri och rättigheterna och de förödande effekter på samhällsekonomin dessa fört med sig.