Personlarm är numera obligatoriskt för stadens bibliotekspersonal. ”Så har det alltid varit.”

– Det är ett sätt att garantera trygghet och säkerhet både hos våra medarbetare men också bland våra besökare, säger Catharina Isberg som är bibliotekschef i Helsingborgs stad, till SVT Nyheter som skickat ut en enkät bland stadens förvaltningar.

Larmen har förekommit tidigare i olika stor omfattning men har sedan ett par år tillbaka ökat och är nu obligatoriskt för bibliotekspersonalen.

– Hör möts många olika människor på en liten yta så det är klart att det uppstår friktioner men så har det alltid varit, säger hon och fortsätter:

– Jag ser att vi lägger mer fokus på säkerhetsfrågorna nu för att vi ser att det behövs.

Sammanlagt finns 378 aktiva larm inom kommunens alla olika verksamheter – utöver biblioteken bland annat på arbetsmarknadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.