Idag beslutade Sverigedemokraternas partistyrelse att utesluta Peter Wallmark, som har varit gruppledare för SD i Stockholms kommunfullmäktige samt distriktsordförande för SD Stockholm.

Ärendet har pågått sedan i februari och han har varit avstängd från partiet sedan dess, vilket gjort att han inte fått ställa upp till partiets vallistor som fastslogs i mars.

– Under tiden som detta pågår är han avstängd. Det finns vissa frågetecken som måste redas ut och vad dessa består i kommer vi inte att redogöra för i media, utan hålla internt av respekt för utredningen och den det berör, sa Oskar Cavalli-Björkman, presschef hos Sverigedemokraterna och fortsatte:

– Vad utredningen ytterst landar i är något vi kommer behöva återkomma kring längre fram.

På måndagen hanterade SD:s partistyrelse ärenden och kom fram till att Wallmark ska uteslutas ur partiet. Sverigedemokraterna har inte velat redogöra några detaljer i uteslutningsärendet.

– Vi kan bekräfta att Peter Wallmark blivit utesluten ur partiet. Han har delgivits en redogörelse i samband med utredningen och partistyrelsen har tagit ställning till hans yttrande. I övrigt är ärendet att betrakta som en intern angelägenhet och något som vi inte kommenterar i detalj, skriver Christian Krappedal, pressekreterare, i ett mail till Samnytt.

UPPDATERING: Enligt en anonym källa med god insikt i SD ska det finnas ”goda skäl” till uteslutningen men partiet har valt att inte offentliggöra anledningen av bland annat hänsyn till Wallmark. Han ska även ha delgetts orsaken. Samnytt har dock inte fått ta del av dokumentationen omkring detta.

”Finns inga faktiska skäl”

Men Wallmark menar tvärtemot att anklagelserna mot honom är svepande och felaktiga.

– Det stod i deras anklagelser att jag brutit mitt avtal på grund av att jag inte hoppade av i min roll som gruppledare. Men det kan jag ju inte göra innan valet, då Gabriel Kroon först tar över då. Så den anklagelsen är väldigt underlig, säger Wallmark till Samnytt.

Enligt Wallmark var han nämligen erbjuden erbjuden en plats i Riksdagen samt att bli partiets bostadspolitiska talesperson och det var anledningen till att han skulle hoppa av rollen som gruppledare.

Han berättar även att han lämnade in en 30-sidig inlaga till SD där han svarade på anklagelserna.

Har de motiverat varför du utesluts?

– Nej. Partiet har inte ens hört av sig till mig.

Hur ser du på beslutet?

– Eftersom det inte finns några faktiska skäl till att utesluta mig så ställer jag mig självklart undrande till varför partiet agerar som det gör, särskilt nu som vi går in en valrörelse där valresultatet i Stockholm kan ha en avgörande betydelse för valresultatet även på riksnivå. Uppenbarligen finns det andra faktorer som är viktigare än att ha ett stabilt parti med kontinuitet som stärker partiets trovärdighet. Att efter varje val börja om från noll med nya företrädare är knappast något som ökar viljan från andra partier om att ha ett samarbete med SD.

– Jag kan inte dra någon annan slutsats än att valresultatet inte har någon betydelse varken för de som ska företräda partiet efter valet eller för riksorganisationen.

Vad planerar du att göra nu efter politiken?

– Har fått ett flertal erbjudanden som jag kommer att utvärdera när jag har landat.

Vad är du mest stolt över under dina år inom SD?

– Att jag har organiserat partiet i Stockholm från ett mycket litet antal aktiva medlemmar till att utvecklas till 6 kretsföreningar, platser i 13 stadsdelsnämnder och 9 facknämnder. Jag har också rekryterat ett stort antal kompetenta medlemmar med yrkeserfarenhet att företräda SD i facknämnderna. Att vi har breddat vår politik, som en helt ny stadsbyggnadspolitik. Det har fått resultat. SD har gått upp med 5,1 till 13,1 i den senaste opinionsundersökningen under min ledning.

– Sedan 2017 har jag varit ansvarig för Almedalsveckan, gjort partiets kommande officiella vallåt, ordnat ett stor antal arrangemang för partiet som går utöver mina roller som gruppledare och distriktsordförande.

Tänker du sitta kvar i kommunfullmäktige?

– Ja. Jag vill också tillägga att mitt personärende har öppnats enbart i syfte att utesluta mig. Något att ”utreda” har aldrig funnits eftersom jag inte brutit mot några stadgar och heller gjort något annat fel som skulle kunna rendera uteslutning. Hela ärendet är endast ett maktspel. Jag har ett stort stöd bland medlemmar och förtroendevalda, vilka ett flertal nu väljer att avslut sina uppdrag endast på grund av partiets sätt att behandla mig.

Framgångsrik period

Peter Wallmark nådde framgång under sin tid som ordförande och gruppledare. I mitten av mars visade en opinionsundersökning att SD hamnade på 13,1 procent i Stockholm, vilket var en ökning med 5,1 procent jämfört med valet 2018.

Wallmark har även profilerat partiet lokalt genom att ta tag i stadsbyggnadsfrågorna där partiet vill bygga mer klassiskt och inte modernistiska lådor, vilket Samnytt rapporterat om flera gånger. Wallmark har även föreslagit att man ska försöka rädda den hårt kritiserade tillbyggnaden till Liljevalchs.

LÄS ÄVEN: SD Stockholm går starkt framåt

LÄS ÄVEN: SD föreslår ny fasad på hårt kritiserade Liljevalchs +

LÄS ÄVEN: SD Stockholms förslag om att bygga vackert: studentlägenheter i sekelskiftesstil

LÄS ÄVEN: SD Stockholm: bygg på bredden i varierad bebyggelse

LÄS ÄVEN: SD Stockholm lanserar eget alternativ till modernistiskt nybygge