Malmö har fått pengar från EU för att lansera projektet, som sker i samarbete med John Jay College i USA.

Projektet drar igång i nästa vecka och ska genom en blandning av hot och erbjudanden få de 200 drivande kriminella polisen identifierat i den undre världen att lägga ned vapnen.

– Det speciella är att flera myndigheter jobbar tillsammans och att de har samma budskap och det är: sluta skjut, säger Anna von Reis, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö, till Sveriges radio.

Av de 200 har man tagit ut de som har en villkorlig dom alternativt står under skyddstillsyn och således kan tvingas till ett möte där bland annat socialtjänsten förklarar vad de kan bistå med.

– Det kan ju vara enkla saker som att man faktiskt hjälper till med att ge dem de kontakter de behöver för att gå in i någon form av arbetsmarknadsåtgärd eller söka jobb, det kan ju vara så att man har missbruksberoende och behöver hjälp med det. Och det är ju precis det vi har i vår ordinarie verksamhet men det blir en snabbare väg in.

På mötena finns även polisen med som varnar för att man kommer att hålla både dem och deras nätverk i fokus.

En annan möjlighet är att också få dit föräldrar till personer som skjutits ihjäl eller som sitter fängslade för mord.

Enligt Malmös polismästare Stefan Sinteus har det visat sig i studier att den känslomässiga påverkan på de här individerna, ”den är ganska så betydlig trots allt”.

Sådana samtal görs med flera personer från olika kriminella nätverk som är i konflikt med varandra.

– Tanken är ju att man ska berätta enat från myndigheterna vad som kommer till att hända om de fortsätter sina konflikter så att de hör samma sak vid samma tillfälle. Det har visat sig vara framgångsrikt i USA.