Det krav posten i dag har på sig att 95 procent av breven ska komma fram inom två arbetsdagar vill regeringen sänka. Kritiker menar att det kan drabba glesbygden.

Regeringens förslag går ut på att bara 85 procent av breven ska hinna fram inom två arbetsdagar. Parallellt införs ett nytt krav på att 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra arbetsdagar. För de sista tre procenten anges inget krav på tid.

LÄS ÄVEN: Postnord vill dela ut brev varannan dag

Förslaget har varit ute på remiss. De instanser som svarat är kritiska. Bland dessa finns Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där man avstyrker förslaget då man befarar att det kan drabba glesbygden.

Tre procent oroar

I många kommuner oroas man över de sista tre procenten.

– Vi känner oss oroliga för att man gömmer sig bakom procentsiffror. Det finns en risk för att man lämnar vissa områden med väldigt låg målsättning – eller ingen alls, säger Andreas From (S), kommunstyrelsens ordförande i Åsele, till Svenska Dagbladet.

Ytterligare en instans som riktat kritik mot förslaget är Post- och telestyrelsen, PTS, där man påpekar att det kommer att bli svårare att förutse när ett brev når fram till mottagaren. PTS anser inte att regeringen bör gå vidare med förslaget utan fler konsekvensanalyser. Även Lantbrukarnas riksförbund, LRF, är kritiska.

LÄS ÄVEN: PostNord slutar tömma brevlådor på söndagar

Hos Postnord är man dock positiva men anser att förslaget inte räcker som en långsiktig lösning. Nyligen har man beslutat att börja med utdelning varannan dag i södra Sverige, något man successivt kommer att införa även i andra delar av landet.

Regeringen motiverar sitt förslag med minskande brevvolymer och man hänvisar i förslaget till att andra marknadsbaserade lösningar kan växa fram för att utföra snabbare posthantering ifall behovet finns.