Polisen Viktor Adolphson, som twittrar under kontot YB Södermalm, meddelade på Twitter att de personer som frihetsberövats under Korankravallerna redan är släppta. Den vänsterliberale före detta domaren Krister Thelin tror på ett ”mycket magert resultat” när det gäller fällande domar.

Uppgifter som Thelin twittrade ut gör gällande att cirka 20 personer frihetsberövats av polis, misstänkta för våldsamt upplopp. Men i diskussionen meddelade Adolphson genom hans twitter-konto att de redan ska vara släppta.

På detta svarade Thelin att han inte väntar sig några riktiga resultat vad gäller fällande domar i slutändan.

SD:s ordförande i Göteborg, Jörgen Fogelklou, frågade förvånat hur det är möjligt.

Våldsamt upplopp regleras i brottsbalkens 16:de kapitel, paragraf 2. Där anges tio år som maxstraff:

2 §  Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld å person eller egendom, dömes vare sig myndighet var tillstädes eller ej, för våldsamt upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst fyra år.

Men en annan relativt ny lag om blåljussabotage (kap 13, §5c) har livstid i straffskalan:

Om brottet är grovt döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. 

I diskussionstråden är många luttrade och kritiserar det svaga svenska rättssystemet: