Antalet polisanmälningar om misstänkt fusk med bostadsbidrag har ökat med 220 procent. Enbart under förra året handlar det om 31 miljoner kronor som är felaktigt utbetalt och återkrävs. Det är en ökning med 121 procent sedan år 2014. Ytterligare 15 miljoner kronor i framtida utbetalningar stoppas.

År 2018 genomförde Försäkringskassan 2 400 utredningar gällande misstänkt fusk med bostadsbidrag. Det handlar om människor som lämnar felaktiga uppgifter för att ta del av bidraget, rapporterar Hem&Hyra.

Antalet utredningar som myndigheten genomför går i linje med de senaste åren. Däremot har det skett en drastisk ökning av antalet polisanmälningar när det gäller misstänkt fusk med bostadsbidrag.

LÄS ÄVEN: Åtalas för bidragsbrott – fuskade till sig 200 000 i sjukersättning och bostadstillägg

År 2014 polisanmälde Försäkringskassan 88 ärenden gällande fusk med bostadsbidrag. Förra året uppgick antalet polisanmälningar till 282, det vill säga en ökning med 220 procent. Enbart mellan år 2017 och 2018 ökade antalet polisanmälningar med 159 procent.

Enligt Daniel Lundmark, controller på Försäkringskassan, har personalen nu blivit bättre på att upptäcka bidragsfusk.

– Vi låg kanske lite för lågt förut, men nu har vi pratat mycket om vilka vi ska anmäla och ligger nog mer rätt, säger Lundmark.

LÄS ÄVEN: Åtalas för bidragsbrott – fuskade till sig 200 000 i sjukersättning och bostadstillägg

Utredningar och återkrav
Under fjolåret resulterade Försäkringskassans utredningar i att nästan 31 miljoner kronor i utbetalda bidrag nu krävs tillbaka. Det är en kraftig ökning med 121 procent jämfört med år 2014 när återkrav uppgick till 12 miljoner kronor.

Samtidigt stoppar myndigheten planerade utbetalningar för misstänkta bidragsfuskare vilket uppgår till 15 miljoner kronor.

År 2014: 3157 utredningar, 935 åtgärder, 88 polisanmälningar och 12 463 324 kronor i återkrav.
År 2017: 2327 utredningar, 787 åtgärder, 109 polisanmälningar och 18 398 356 kronor i återkrav.
År 2018: 2449 utredningar, 923 åtgärder, 282 polisanmälningar och 30 702 406 kronor i återkrav.

Källa: Försäkringskassan

LÄS ÄVEN: Ny vägledande dom: Månggifta ska få högre bostadsbidrag