Efter att myndigheterna fått kännedom om en pågående narkotikasmuggling beslutade åklagare om spaning på de misstänkta gärningsmännen. Det ledde till ett misslyckat ingripande där flera smet undan. Efter spaningsinsatser kunde personerna lokaliseras. En jouråklagare beslutade om husrannsakan men angav fel lägenhetsnummer i beslutet och polisen bröt sig in hos en helt annan person.

Det var i januari 2019 som Tullverket påträffade undangömd narkotika i ett fordon vid en gränsövergång. Ansvarig åklagare beslutade att Tullverket skulle byta ut narkotikan och låta personerna i bilen köra vidare till Göteborg under bevakning, rapporterar Dagens Juridik.

När myndigheterna slog till mot personerna i bilen grep man två personer men ytterligare två personer flydde från platsen. Myndigheterna misstänkte att männen hade flytt till ett närliggande flerfamiljshus och Tullverket bad därför ansvarig jouråklagare om ett beslut att utföra husrannsakan i en specifik lägenhet.

Jouråklagaren beslutade om husrannsakan men när polisen hade brutit upp dörren och gripit den som bodde där visade det sig vara en helt annan person. Vidare framkom det att den eftersökta personen redan var gripen i samband med att jouråklagaren hade skickat över beslutet.

Det framkom även att jouråklagaren hade skrivit fel lägenhetsnummer i beslutet rörande husrannsakan jämfört med den framställning som Tullverket hade lämnat över. Händelsen anmäldes till Justitieombudsmannen (JO) som konstaterade att beslutet om husrannsakan saknade rättslig grund.

Jourklagaren får kritik av JO för att att inte ha gjort tillräckliga ansträngningar för att reda ut vem som skulle eftersökas genom husrannsakan. JO är även missnöjda med jouråklagarens dokumentation i ärendet som man menar är bristande.