Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om flera skärpningar av inre utlänningskontroller, som används för att hitta illegala invandrare. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att polisen ska få möjlighet att kroppsvisitera personer vid inre utlänningskontroller för att söka efter pass eller andra id-handlingar. Dokumenten ska också kunna omhändertas och personer ska lättare kunna tas med för att utreda dennes rätt att vistas i Sverige.

LÄS ÄVEN: Nio av tio bibliotekarier vägrar anmälningsplikt av illegala invandrare

– Syftet är att säkerställa att myndigheterna har de verktyg som behövs för att motverka att människor vistas illegalt i landet och därmed bekämpa skuggsamhället, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) till TT.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill egentligen gå längre än utredningen som den före detta regeringen tillsatte. Enligt Tidöavtalet ska polis även ha möjlighet att omhänderta och tömma mobiltelefoner, undersöka bagage och ta DNA-prov – saker som dock först måste utredas även dom.

Ska öka med 25 procent

Efter att polisens inre utlänningskontroller minskat under ett antal år har nu regeringen beordrat att de I år ska öka med minst 25 procent.

Dock lämnas åtta av tio kontroller utan vidare åtgärd och inte ens en av tio leder till ett frihetsberövande eller utvisning.

– Det är en komplex verksamhet. Men en av tio som man upptäcker som inte har rätt att vistas i landet är oerhört viktiga, och genomför man fler kontroller kommer man också att upptäcka fler som vistas här illegalt, säger Malmer Stenergard.

LÄS ÄVEN: Ylva Johansson säger nej till utvisningar: För farligt utvisa illegala till semesterparadiset