Mer än en bilbrand varannan dag och inte en enda gärningsperson misstänkt eller gripen. Det är den senaste månadens dystra facit i Lund. Nu erkänner polisen att man inte kan stoppa brottsligheten och lägger över ansvaret på Lundaborna i hopp om att de ska lyckas bättre.

Via Ewa-Gun Westford, som är presstalesperson för polisregion Syd, meddelar man att polisen står maktlös inför mordbrännarna. Alla boende i Lund uppmanas nu gå i tjänst som privatspanare åt polisen på sin fritid.

– Lundaborna måste vara våra ögon om vi ska lösa det här, säger hon till Sydsvenskan (betalartikel 19-07-25).

Nytt fenomen
Westford beskriver också fenomenet som något nytt som hon inte känner igen från det gamla Lund. Vad det konkret är som har förändrats och kan ligga bakom vågen av anlagda bränder vill hon inte spekulera i. Men hon menar att det är ”bekymmersamt”.

– Det är bekymmersamt. Vi känner inte igen Lund i det som sker, det här är inte den bild vi normalt har, förklarar hon.

Enligt Westford har de boende i Lund som får sina bilar uppbrända inte någon kritik mot att polisen inte klarar av att lösa brotten eller förhindra att nya begås. Hon uppger att Lundaborna i stället ”visat tålamod” och att polisen inte har noterat något publikt missnöje med vare sig själva bilbränderna eller polisens oförmåga att lösa dem.

Vill att allmänheten hjälper till
Westford befarar dock att även Lundaborna har en gräns för sitt tålamod och säger att polisen psykologiskt känner av ett ökat tryck att något ska hända i det ständigt ökande antalet bilbrandsutredningar som man ”harvar med”. Det är därför man nu kallar in gemene man för att delta i polisarbetet.

Allmänheten får via Sydsvenskan en snabbutbildning i privatspanande. Det man som Lundabo ska göra är enligt Westford att notera vad som avviker från det normala – vad och vilka som finns i närmiljön men som inte fanns där tidigare och som kan vara relaterat till varför bilar i motsats till förr nu brinner. Detta ska man sedan rapportera in till polisstationen.

– Tänk till och tänk smart! Vad är det som avviker från det normala när ni är ute på kvällspromenad, hundpromenad eller – för den delen – romantisk promenad? I regel handlar det om vad som normalt inte finns där och som man plötsligt lägger märke till.

”Varnade för malmöfieringen”
Ted Ekeroth, SD Lunds före detta ordförande, säger till Samhällsnytt att det är tydligt vad det beror på.

– Jag tror många Lundabor inser vad bakgrunden är till det tilltagande våldet och brottsligheten i Lund – de politiska beslut som togs framför allt 2015 och framåt för att markant öka invandringen till Lund, vilket gjordes i strid med gällande lagstiftning.

– Bilbränderna begås inte av svenskar, utan av invandrare. Att låtsas som att man inte förstår det är barockt och ytterligare bevis för hur politiserad polisen har blivit.

Han påpekar även att han under sin tid i Lund varnade för ”malmöfieringen”.

– Att Lund skulle Malmöfieras med ökad invandring varnade jag för under många år i talarstolen i Lunds kommunfullmäktige och påpekade specifikt det vansinniga när politikerna öppnade portarna 2015. Det vi ser nu i Lund är inte förvånande, utan snarare förväntat.