Natten mot den 20 november försvann en 17-årig yngling på en mindre ort i Krokoms kommun. Föräldrarna var övertygade om att något hänt sonen och anmälde honom försvunnen till polisen. Någon hjälp fick de dock inte. När oron efter ytterligare ett antal timmar stegrats kontaktade föräldrarna polisen igen men blev åter avvisade. Dagen efter besannades föräldrarnas farhågor när sonen hittades död utomhus.

Larm från Jämtland, där Krokom ligger, besvaras och hanteras av polisens regionledningscentral i Umeå. Fredrik Nilsson tjänstgjorde som vakthavande befäl den aktuella natten men tycker även med facit i hand att han tog rätt beslut som två gånger nekade de oroliga föräldrarna hjälp.

– Det saknades faktiska omständigheter som indikerade på att pojken skulle befinna sig i nöd, eller att det skulle vara fara för hans liv, försvarar sig Fredrik Nilsson i en kommentar till SVT.

När sonens kropp senare hittades inleddes en mordutredning. Vid den obduktion som företogs kunde ingen bestämd dödsorsak fastställas och i obduktionsprotokollet antecknades ”naturliga orsaker”.

Åklagaren som höll i utredningen kunde inte utesluta att oaktsamhet från polisens sida att bistå föräldrarna inte bidragit till 17-åringens död. En internutredning inom polisen inleddes för att utröna om polisen agerat i enlighet med lagar och regler för hur larm om försvunna personer ska hanteras. I den friskrivs polisen från ansvar.