En ny sammanställning visar att rättsväsendet allt oftare begär ut information om användare i sociala medier. Detta trots att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ska skydda personuppgifter. Nu inleder Datainspektionen en utredning.

Polisen och åklagare har sedan år 2013 ökat sin informationsinhämtning från sociala medier-bolagen Facebook, Twitter, Google, Microsoft och Apple. Det rapporterar SVT.

Enligt en prognos uppskattas det att rättsväsendet begärt ut användarinformation i 1 700 ärenden under förra året. Det handlar ofta om att ta reda på vem som står bakom ett visst konto. Detta trots att det då ofta saknas ett domstolsbeslut. Det kan strida mot den nya dataskyddsförordningen GDPR som ska skydda personuppgifter.

Datainspektionen har inlett en utredning för att ta reda på om det är förenligt med dataskyddsförordningen att lämna ut användarinformation och hoppas kunna lämna ett besked innan sommaren.