Bland poliser i yttre tjänst är situationen extra svår – där är mer än varannan drabbad av olagliga eller subtila påverkansförsök. Siffrorna kommer från en färsk undersökning som Polismyndigheten genomfört.

Under de senaste åren har diverse kriminella grupperingars attacker mot polisen intensifierats med skjutningar och sprängningar mot såväl polisanställda som polishus.

– Våld, hot om våld samt otillåten och otillbörlig påverkan av våra polisanställda är mycket allvarligt. Vi ska därför kraftfullt beivra och förebygga sådan brottslighet och påverkan. Våra medarbetare ska skyddas mot våld och hot och vi arbetar för att de ska ha en trygg arbetsmiljö, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Resultatet av undersökningen kommer ligga till grund för fler åtgärder för att utveckla och stärka skyddet av polisanställda. Man vill bland annat försvåra möjligheten att kartlägga polisanställda genom att medarbetares personuppgifter skyddas i större utsträckning.

Av de som svarat att de utsatts för olagliga påverkansförsök uppger 57 procent att det inte haft någon inverkan. För 43 procent har det dock fått negativa följdverkningar.

– För att upprätthålla lag och ordning är det nödvändigt att polisanställda inte kan påverkas med olika former av våld och hot. Därför måste vi agera med kraft för att förebygga sådan påverkan. Men vi måste även vidta åtgärder för att motverka att polisanställda hamnar i ett tillstånd av självcensur, säger polismästare Lars Tonneman som ansvarar för undersökningen.