Så kallade vardagsbrott, som stölder, misshandel och bedrägerier, läggs åt sidan då resurserna hos Södermalmspolisen i Stockholm inte räcker till. Enligt tillförordnad chef Thomas Holst skulle man kunna sysselsätta ytterligare 50 poliser i området utöver de nuvarande 275.

– Att resurserna tryter är besvärande och leder till tuffa prioriteringar, säger Thomas Holst till Mitt i.

Då den senaste tidens ökande skjutningar prioriteras, får annat stå tillbaka. Det märks även genom färre poliser ute på stan och längre utredningstider. Enligt Eurostat ligger riksgenomsnittet i Sverige på 203 poliser per 100 000 medan genomsnittet i EU ligger på 318. På Södermalm bor drygt 130 000 människor och här finns i dagsläget ungefär 275 poliser.

Annat som dragits in på är det brottsförebyggande arbetet och skolpoliser. Specialgruppen som riktande in sig på krogproblematik har lagts ned. I området finns även en utbredd missbruksproblematik på grund av den omfattande centraliseringen av missbruksvård och inrättningar vilket i sin tur påverkar gatubilden och skapar otrygghet.

– Risken är att vi halkar efter, och att det blir en lavin senare, säger kommunpolis Robert Kindroth.

Regeringen har lovat fler poliser men det går trögt. De som idag påbörjar sin utbildning blir klara om tre år och på Södermalm lär man bli utan förstärkning under de närmsta åren.