Två parallella utredningar som pågår hos polisen visar att myndigheten inte längre vill ha spontanbesök på polisstationerna. Istället vill man att medborgarna i första hand ska kontakta polisen via nätet. Om sedan besök fortfarande krävs, ska det ske efter tidsbokning.

Ditte Westin, som är ansvarig för de två utredningarna, arbetar som kommissarie på kontaktenheten vid polisens nationella operativa avdelning. Enligt henne är tidsbokning en fördel för medborgarna, eftersom de då vet när de ska få hjälp.

– Vad vi vill är att kanalstyra medborgare mot e-tjänsterna i första hand, telefonen i andra hand och om det behövs, det fysiska besöket. Och då via tidsbokningen så att medborgaren vet att det är den här tiden jag får hjälp, säger Ditte Westin till SR.

De två parallella undersökningarna som Westin arbetar med är så kallade förstudier. De är en del av polisens ”Serviceprogram 2024”, vars uppgivna syfte är att förbättra myndighetens kontakt med medborgare.

Den ena studien handlar om hur polisen vill att man kontaktar dem för att exempelvis upprätta en anmälan eller för att söka tillstånd för en demonstration. Den andra syftar till att göra fler ärenden än pass och id-kort bokningsbara online.

Förändringarna ska vara genomförda 2024

Westin säger sig tro att de flesta medborgare uppskattar en tidsbokning. Huruvida någon hellre skulle få omedelbar hjälp nämner hon inte.

Planen är att förändringarna ska vara fullt genomförda 2024. För att lyckas med detta krävs att fler e-tjänster utvecklas. Westin tror att digital tidsbokning och fler e-tjänster kan bli verklighet i mindre skala i början av nästa år.

Hur, eller ens om, det i framtiden kommer gå att besöka polisen med ett ärende vet inte kommisarien.

– Det är något vi tittar på, balansen mellan drop-in och tidsbokning. Det är svårt att sia om hur det blir i framtiden, säger hon.

authorimage