Enligt en granskning av Dagens industri har kostnaden för att få en person straffad ökat med nästan 40 procent. Samtidigt kräver regeringen en ökad effektivitet av polisen.

I Di:s granskning pekas svällande administration och resursslukande stödfunktioner ut som förklaringar till situationen, något som kan bli aktuellt då rättsväsendets högsta chefer kallats till regeringskansliet på onsdag.

Där ska justitieminister Gunnar Strömmer (M) hålla ett möte vilket ska bli startskottet för en 18 månader lång period för att bekämpa de kriminella gäng och nätverk som skjuter, spränger och begår andra grova brott

Strömmer har utsett sig själv till ordförande i det nyinrättade Rådet mot organiserad brottslighet som ska få utvecklingen att vända, men uppgiften är enorm och man har siffrorna emot sig.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Polisens satsning – nyanställda blir mentorer åt polischefer

För att sätta fler kriminella i fängelse krävs ett ökat antalet brottsutredare. Under fjolåret tappade man dock både poliser och civilanställda och det tar tid tills nyanställda blir redo för att ta sig en de tyngre fallen.

Att beslagta gängens tillgångar pekas ut som en minst lika viktig åtgärd och för att det ska bli möjligt måste fler bedrägerier klaras upp. Detta är i dagsläget nätverkens enskilt viktigaste inkomstkälla. Men detta är ett område man enligt egen utsago är alltför dålig på.

– Vi är jättedåliga på det här i nuläget, säger Jale Poljarevius, chef för underrättelsesektionen i Region Mitt, till Dagens industri.

Han har inget emot nya arbetsformer men framhåller att det måste bli verkstad också och att det man beslutar måste nå gatunivån.

Osund managementbyråkrati

2015 producerade varje polisanställd i genomsnitt 3,78 lagföringar per år. Sex år senare har detta sjunkit till 3,27. Parallellt har kostnaderna ökat rejält, från 198 000 kronor per lagföring 2015 till 276 000 kronor 2021.

Fredrik Kärrholm, tidigare polis och numera moderat riksdagsledamot, anser att polisen drabbats av en osund managementbyråkrati.

– Det är för många som analyserar, planerar och administrerar och för få som ingriper och utreder brott.

LÄS ÄVEN: Intervju med poliser: ”Många områden är TOTALT förlorade”

Han får medhåll av före detta polisen Joakim Söderström som nyligen skrev på Di Debatt att ”för att förbättra situationen måste fokus från överdimensionerad byråkrati och svulstiga strategier till konkret medborgarnytta”.