➤ Bilarna används för kriminella ändamål av ligor från öststater. Totalt 28.897 svenskregistrerade fordon är i omlopp.

Efter ett tips från en källa inom rättsväsendet har Samhällsnytt begärt ut en rapport som har författats av polisens Nationella operativa avdelning. Rapporten beskriver en relativt ny företeelse där utländska kriminella äger tusentals ”skattefria” bilar i Sverige genom icke-existerande identiteter.

Enligt rapporten har hitresta kriminella ligor ett stort behov av svenskregistrerade fordon för att kunna förflytta sig i landet utan att påkalla misstanke. Av denna anledning har det uppstått en svart marknad som styrs av kriminella med utländskt ursprung bosatta i Sverige – som står högre upp i den kriminella hierarkin. Medan de kringresande ligorna utför stöld- och våldsbrott runt om i Sverige, tillhandahåller de lokalt förankrade kriminella all nödvändig infrastruktur för dem.

Ingen kontroll av id-handlingar

För att använda bilen för kriminella syften registreras den på ett så kallat samordningsnummer som tilldelas automatiskt av Skatteverket på begäran av Transportstyrelsen vid registreringstillfället. För att erhålla samordningsnumret som öppnar många dörrar i det offentliga Sverige behöver man endast skicka in en fotokopia av en utländsk identitetshandling. Någon kontroll av handlingens äkthet genomförs inte – varken av Skatteverket eller av Transportstyrelsen.

Vid en stickprovskontroll som polisen har genomfört mot litauiska medborgare som äger bilar i Sverige i samarbete med polisen i Baltikum har det visat sig att mellan 10 och 15 identiteter av 76 troligen är helförfalskade. I andra fall kan det röra sig om stulna, utgångna eller borttappade pass. Det gick inte att kontrollera alla identiteter, i många fall var antingen fotokopiorna oläsliga eller så saknades det underlag hos myndigheterna.

”Det är okänt vilken myndighet har dem”, skriver rapportförfattaren.

Förekommer i människosmuggling och organiserat tiggeri

Detta är en avancerad förlängning av bedrägeriet med bilmålvakter – men i det här fallet existerar inte ens bilmålvakterna fysiskt. Bilarna blir därmed helt skattefria, eftersom det inte finns några personer som fordringar i form av parkeringsböter, trängselskatter och andra avgifter kan skickas till.

Av 304 samordningsnummer från Östeuropa förekommer minst 41% i polisens register rörande stöld- och smugglingsbrott. I vissa fall figurerar de i nätverk som var involverade i organiserat tiggeri och människosmuggling.

94% av dem har sammanlagt 42,5 miljoner kronor i skulder till Kronofogden. Totalt äger 512 samordningsnummer 28.897 fordon i Sverige. De flesta av dessa kommer från Rumänien och Litauen. En identitet i Västra Götaland har 2685 stycken bilar registrerade på sig.

Finns kvar även vid upptäckt

Agerandet är i princip riskfritt för de kriminella eftersom eventuellt fusk upptäcks endast i undantagsfall – till exempel när ett fordon beslagtas av polisen i samband med en pågående förundersökning om brott. Men även i det fallet går det inte att knyta brottet till en specifik person – eftersom personen ofta inte vet om att det finns bilar registrerade på denne i Sverige eller personen inte ens existerar.

I en intervju med Samhällsnytt tidigare i höstas sa polisens kommissarie Peter Sone på NOA att det inte tillämpas någon fastställd rutin för att stänga ner en falsk identitet även om den upptäcks av polisen. Enligt honom är det upp till varje enskild utredare att på egen hand meddela Transportstyrelsen om att identiteten bakom ett samordningsnummer är falsk. Det finns inte heller någon person som har ansvar för kontakter mellan de två myndigheterna – varken på polisen eller på Transportstyrelsen.

Detta betyder att även när en falsk identitet upptäcks av polisen kan den fortsätta att leva kvar i den svenska statens system och äga bilar. Rapportförfattaren skriver i inledningen:

”Att det svenska samhället godtar bilmålvakter som i de flesta fall inte ens existerar eller finns i landet är anmärkningsvärt”

Var tionde bil i Malmö ägs av bilmålvakt

Tidigare uppmärksammade den borgerliga bloggaren Rebecca Uvell att samordningsnummer används även vid omfattande bidragsbedrägerier hos Arbetsförmedlingen. I rapporten återfinns samtidigt information om att missbruket omfattar även skattebedrägerier – exempelvis vid återbetalning av moms, RUT/ROT-avdragen med mera.

Rapportförfattaren nämner att läget i Malmö numera är så illa att var tionde bil är registrerad på en bilmålvakt. Slutsatser i rapporten är alarmerande:

”Dels förlorar samhället stora summor pengar på dem som fuskar och det får till följd att den allt mindre delen av befolkningen som gör rätt för sig får trängas med bedragare både i trängsel och på parkeringsplatser.”

Inga åtgärder

I rapporten föreslogs flera åtgärder som skulle minska problemet – bland annat att utländska bilägare med samordningsnummer ska inte få äga fler än ett fordon i Sverige:

”Det finns helt enkelt ingen rimlighet i att privat äga ett flertal svenskregistrerade fordon utan varaktig vistelse i landet.”

Rapporten var färdig i november 2016, men trots problemets akuta karaktär har det inte lagts fram några lagförslag för att stoppa fusket. Under åren 2009-2014 har det utfärdats cirka 50 000 samordningsnummer per år.

Hela rapporten kan laddas ner på följande länk.