Inför och under nyårshelgen har polisen på flera platser i landet rapporterats om att man utsatts för raketbeskjutning från ungdomsgäng. Incidenterna har skett i samband med utryckningar till företrädesvis invandrardominerade ’utanförskapsområden’. Nu går polisförbundet ut med en skarp markering där man menar att fenomenet bör rubriceras som ”ett hot mot demokratin”.

Även räddningstjänst, väktare och andra personer har varit föremål för raketattackerna. Vid några tillfällen har polisen till och med tvingats retirera inför gängens övermäktiga raketterror. Inte i något fall har såvitt Samhällsnytt erfar någon av förövarna gripits.

LÄS MER: Fortsatt fyrverkeriterror i Kristianstads ’utanförskapsområden’

Polisförbundets ordförande Lena Nitz, som även är utbildad jurist, säger i ett uttalande att hon ser mycket allvarligt på den här sortens brottslig verksamhet.

– Jag anser att det är ett hot mot demokratin när man angriper dem som ska skydda och hjälpa andra. Förutom att leda till skador riskerar attackerna också att förhindra och försena hjälpinsatser.

LÄS MER: Gäng i ’utsatt’ Kristianstadsområde besköt polis och räddningstjänst med fyrverkerier

I undersökningar uppger drygt var fjärde polis att man i tjänsten har utsatts för attacker med fyrverkeripjäser och pyroteknik. Det här kan inte avfärdas som några pojkhyss, i stället är det ett ”angrepp på rättsstaten” slår Lena Nitz fast.

LÄS MER: Räddningstjänst attackerad med fyrverkerier sju dagar i rad – får poliseskort

I fortsättningen kommer fyrverkeripjäser vara förbjudna att sälja till någon som inte har särskilt tillstånd. Lagändringen har kommit till stånd till stor del beroende på det omfattande missbruk av dessa pyrotekniska artiklar som förekommit i landets invandrartäta ’utanförskapsområden’.

LÄS MER: Malmöpolisen rustar inför kvällens nyårsfirande på Möllevångstorget

På Polisförbundet är man dock inte övertygad om att lagen kommer att få önskad effekt och befarar att gängen får tag på fyrverkeripjäser ändå.

– Kommer det att lösa problemet? Jag vet inte. Det är ju inte förrän lagstiftningen är i bruk som man ser vilken effekt den verkligen får, säger Lena Nitz