Den parlamentariska grundlagskommitté som tillsattes i fjol är överens om att föreningsfriheten för sammanslutningar som ”ägnar sig åt eller understödjer terrorism” bör begränsas.

Kommittén där samtliga åtta riksdagspartier ingår lämnade på tisdagen över sitt delbetänkande till justitieminister Morgan Johansson (S).

Enligt kommittén kan de befintliga möjligheterna att inskränka den grundlagsskyddade föreningsfriheten inte läggas till grund för någon heltäckande lagstiftning som begränsar rätten att delta i sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism. En sådan lagstiftning skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Samtidigt finnas breda möjligheter att ingripa mot terrorism och situationer som kan uppstå där det är motiverat att vidta åtgärder som tar direkt sikte på terroristorganisationer. Man anser därför att det finns starka skäl som talar för ett vidgat utrymme för att begränsa föreningsfriheten. Mot den bakgrunden föreslår kommittén att det införs en ny regel som ger möjlighet till inskränkning av föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Endast Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget då man anser att ingreppet i föreningsfriheten är för stort, och hos Moderaterna vill man att även så kallade våldsbejakande organisationer och kriminella gäng ska kunna undantas från den grundlagsfästa föreningsfriheten.