På torsdagen meddelar PostNord att man stoppar alla slags försändelser till och från Ryssland och Belarus, en åtgärd man hänvisar till EU:s beslut om sanktioner mot länderna i fråga.

Från och med idag den 24 mars 2022 kommer PostNord i Sverige varken befordra eller acceptera mottagande av postförsändelser till och från Ryssland och Belarus. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Enligt PostNord har man gjort bedömningen att ett stopp är nödvändigt för att bolaget ska kunna efterleva de sanktioner som EU har beslutat om mot Ryssland och Belarus.

Stoppet kommer att gälla tills dess att ett screeningsystem finns på plats som möjliggör att återuppta postflöden till och från dessa länder samtidigt som sanktionerna efterlevs, alternativt till dess att sanktionerna upphör.

Skickas tillbaka

Konkret innebär beslutet att postförsändelser som är adresserade till Ryssland och Belarus kommer att returneras till avsändaren. I det fall uppgifter om avsändare saknas kommer försändelser att hanteras i samråd med Post- och Telestyrelsen.

Sedan tidigare har PostNord redan upphört med alla kommersiella logistikflöden till länderna.