Efter flera år med låg ränta står landets bostadsrätter nu inför räntehöjningar och inflationen som genererar ökade driftskostnader.

Utöver räntehöjningar och inflationen som ökar driftskostnader tillkommer även egna ökande bostadskostnader för många bostadsrättsinnehavare.

– På grund av att övriga driftskostnader har blivit dyrare, så har marginalen som föreningarna fick på grund av räntenedgången ätits upp nu. Och vänder räntan uppåt ser vi att det är många föreningar som behöver justera sina avgifter och höja, säger Markus Pålsson, affärsområdeschef på SBC, till Göteborgs-Posten.

LÄS ÄVEN: Allt kärvare ekonomiskt för hushållen

Pålsson sköter förvaltningen för 4 550 bostadsrättsföreningar och varnar för att många föreningar inte klarar ett par procentenheters högre ränta med nuvarande avgifter.

Jonas Gustavsson, ekonomisk expert på Nabo som förvaltar 2 800 bostadsrättsföreningar, håller med om att avgiftsökningar sannolikt väntar.

Små marginaler

Enligt Markus Pålsson är det samtidigt färre och färre föreningar som har marginaler i sina nuvarande avgifter och en ränteuppgång kommer att behöva följas av en avgiftshöjning.

Han menar att många medlemmar i bostadsrättsföreningar inte har velat se höjda avgifter eftersom det påverkar marknadsvärdet på bostäderna.

LÄS ÄVEN: Inflationen steg till 4,5 procent i februari

De ökade ränte- och driftskostnaderna tros påverka landets alla bostadsrättsföreningar men i olika grad beroende på hur gammal föreningen är och hur stora lån man har.