I slutet av 2019 gick tidningsutgivaren Sveagruppen Tidnings AB i konkurs men innan detta flyttade ägaren Bertil Petterson alla sina tidningar till ett nytt bolag. Trots att han nu har ett återbetalningskrav på 12 miljoner från Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) får han fortfarande över 700 000 kronor i månaden till sitt andra bolag.

Konkursförvaltaren Advokatfirman Lindahl verkar nu skydda styrelsen i Sveagruppen Tidnings AB där skulderna uppgår till runt 20 miljoner och staten har fått gå in med över 1 miljon i lönegarantier – Samhällsnytt kan nu visa att bolaget helt tömdes på tillgångar långt innan konkursen som av allt att döma var välplanerad.

Sveagruppen Tidnings AB har sen en lång till tillbaka fått presstöd för sex tidningar, däribland Länsposten, som historiskt har delat väldigt mycket material, redaktioner och åtskilliga andra resurser.

Sveagruppen Tidnings AB och moderbolaget Readers Mind AB ansökte i oktober 2019 om konkurs och i samband med detta lät ägaren Bertil Pettersson meddelade presstödsnämnden att tre av tidningarna nu ges ut av bolaget Sveagruppen Media AB och nämnden fortsatte därför att betala ut driftstöd.

Skyldig 11 miljoner

Konkursboet är dock skyldigt MPRT 11 miljoner i driftstöd och runt 1 miljon i utbetalt utvecklingsstöd, något som de får försöka driva in från konkursförvaltaren. Men ändå fortsätter nämnden att ösa pengar över Petterssons ”nya bolag”. 646 000 kronor får han i månaden och de har dessutom precis godkänt ett utvecklingsstöd på 925 000 kronor.

Ägaren Pettersson kommenterar konkursen och utgivningsrätterna för tidningarna:

Du fattade beslutet att föra över utgivningsrätterna till det nya bolaget redan 2018?

– Jag vill inte kommentera det. Av vilken anledning undrar du?

Det ser ut som att det var en planerad konkurs?

– Ehhh, planerad, det var väl. Vi har väl försökt att rädda tidningarna.

Ja, men utgivningsrätterna flyttades till ett annat bolag redan 2018?

– De flyttades inte utan de köptes [av ett annat bolag som Bertilsson också äger].

Du satte ett värde på 167 000 kronor per styck? Hur kom du fram till det värdet?

– Det vill jag inte ens diskutera med dig i dagsläget.

Men det kostar ju 3–4 miljoner att få igång en tidning som får presstöd. Hur kan du värdera det till 167 000 kronor.

– Då får du vända dig till konkursförvaltaren.

Det försvann en lägenhet ur balansräkning 2018. Vad hände med den?

– Den såldes till Moderaterna.

Enligt konkursförvaltaren fanns det inte ens en kontorsstol kvar när bolaget gick i konkurs.

– Jag har lite annat att göra.

Det var alltså inte en planerad konkurs från din sida utan du försökte rädda bolaget?

– Du förstår inte vad jag säger nu.

Vanlig form av bedrägeri

Pettersson verkar ha planerat konkurserna redan 2018 när hans nya bolag Sveagruppen Media AB förvärvade alla aktier i Readers Mind AB som i sin tur ägde Sveagruppen Tidnings AB. Under samma år tar bolaget även över alla utgivningsbevis för de sex tidningarna som fick presstöd.

Överlag får Sveagruppen Media AB 2,2 miljoner i tillgångar över en natt och har 1,25 miljoner i skulder till koncernföretag där resten är ägartillskott och småskulder – med en avbetalningsplan upplagd över 3 år för utgivningsbevisen.

Det är inte ovanligt att ägare av bolag tömmer dem på värde, samtidigt som skulderna blir kvar. På så sätt slipper helt enkelt ägaren betala skulderna och bedrar därmed de som har fordringar på bolaget, samtidigt som värdet plockas ut och ger ”vinst” till den som utfört bedrägeriet.

Döljer för MPRT

Även om Sveagruppen Media AB hade tagit över utgivningen av tidningarna redan 2018 meddelade inte Pettersson detta till presstödsnämnden utan fortsätter att ta emot presstöd på 11 miljoner under 2019 då han helt enkelt ”licensierade rätten” att fortsätta med utgivningen till Sveagruppen Tidnings AB. Detta möjligtvis för att de inte skulle uppmärksamma hans planer om att sätta bolaget i konkurs och att samtidigt kunna fakturera bolaget för ”denna tjänst”.

Utgivningsrätterna har bokförts med ett värde på 1 miljon kronor eller 167 000 kronor per presstödsuppbärande tidning. Samtidigt som Sveagruppen Tidnings AB avyttrar dessa utgivningsrätter försvinner en ”andel i en bostadsrätt” från balansräkningen och samtidigt dyker en fordran på 760 000 kronor upp. När bolagen var tömda på allt av värde ansökte de om konkurs strax för årsskiftet 2019.

I samma veva meddelade Sveagruppen Media AB till presstödsnämnden att de var ny utgivare av tre av tidningarna och fick presstöd direkt – i detta läge har MPRT indirekt en fordran mot det gamla bolaget, som helt saknar reella tillgångar, på 12 miljoner kronor.

Advokatfirman påstår sig ovetandes

Vi tar kontakt med advokatfirman Lindahl som hanterar konkursen med Västmanlands tingsrätt (K 5770-19). Johan Halvarsson kommenterar:

Varför blev det en konkurs och inte en likvidation?

– Det fanns inte betalningsförmåga.

Vet du vad bolaget fick för utgivningsrätterna som de gjorde sig av med 2018?

– Inte så här på rak arm.

Detta var en planerad konkurs? De började planera detta redan 2018?

– Det är inget jag känner till utan det får du ta med styrelsen i bolaget.

Under 2018 flyttade de alla tillgångar till andra bolag. Utgivningsrätterna för de sex tidningarna vilket är hela verksamheten och en bostadsrätt. De tog också en utdelning på 1.2 miljoner.

– Jag vet inte riktigt vad du tycker att jag skall?

Det är inga varningsklockor som ringer när du ser sånt?

I detta läge hänvisar Halvarsson till kollegan Erik Lingsell som är delägare i advokatfirman Lindahl men vi ställer några frågor till:

Kan man anse att det finns en intention att driva ett företag vidare om man har tömt det helt på tillgångar redan 2018?

– Jag vill inte kommentera vad styrelsen för Sveagruppen Tidnings AB har haft för intentioner tidigare. Det är inget jag känner till.

Borde ni inte utreda det? Är inte det en del i ert arbete?

– Vi skall utreda transaktioner som kan vara föremål för återvinning och som kan ha skett i strid med aktiebolagslagen om överföringar.

Delägaren och kollegan Lingsell kommenterar vidare:

Sveagruppen Media AB köpte all konst och inventarier och annat innan konkursen från Sveagruppen Tidnings AB. I det läget är väl bolaget helt tömt på tillgångar?

– Ja, alltså tillgångarna var i detta läge ”fordringar” av olika slag. Vad som var planerat och inte kan inte jag kommentera.

Utgivningsrätterna avyttrades redan 2018 och prissattes till 167 000 kronor per tidning. Det matchar ungefärligt utdelningen som gjordes. Det försvinner också en bostadsrätt från balansräkningen. Det finns inget från er sida som ni tycker tyder på att detta är en planerad konkurs där ägaren Bertil Pettersson har fört över allt som har något värde till Sveagruppen Media AB och sen försatt bolaget i konkurs?

– Vi ser ju vilka transaktioner som har gjorts. Vi jobbar för borgenärskollektivet. Vi har gjort bedömning att det är bättre att inte ta tillbaka utgivningsrätterna.

Tre stycken tidningar som får presstöd just nu kan vi enkelt värdera till över 1 miljoner kronor styck. Bara att gå igenom processen att få presstöd kostar runt 3–4 miljoner kronor. Att prissätta det till 167 000 kronor är väl helt orimligt?

– Det är en bra synpunkt naturligtvis, men vi gör de bedömningar som vi gör.

Fanns det något av värde i bolaget överhuvudtaget vid konkursen?

– Fordringar.

Fanns det inte ens en kontorsstol kvar vid konkursen?

– Nej det fanns det inte. Det fanns lite inredning.

Det kommer ingen polisanmälan från er sida gällande detta?

– Nej det kommer det inte att göra.

Kan ignorera alla regler

Det går alltså inte att hamna i onåd med MPRT – det är bara att flytta alla sina tillgångar till ett annat bolag. De låter då skulderna ligga kvar i ett konkursbo samtidigt som de finansierar ”den helt nya verksamheten”. Några förpliktelser hos ägaren eller tidningen i sig föreligger inte enligt MPRT.

Samtidigt som myndigheten har förvägrats redovisning över runt 12 miljoner kronor från Sveagruppen Tidnings AB framstår det som inget har hänt alls och de räknar med att Sveagruppen Media AB, med samma ägare som tidigare inte redovisade stödet, skall lämna in sitt ”pappersarbete” avseende sin verksamhet i april 2021.

MPRT kommenterar situationen enligt följande:

Det stämmer att företaget i konkurs inte har rätt till driftsstöd, dvs. Sveagruppen Tidnings AB. Sveagruppen Media AB är däremot ett nytt företag som har tagit över utgivningen av Länsposten, Sörmlandsbygden och Dalabygden.

Företaget har kommit med tre ansökningar av vilka framgår att alla tre titlar samt utgivande företag uppfyller kraven enligt presstödsförordningen (1990:524) för att vara berättigade till driftsstöd.

Det verkar alltså vara ett välplanerat och skickligt bedrägeri och myndigheten står handfallen.

Sveagruppen Tidnings AB lämnar förutom löneskulder på 3 miljoner efter sig hundratals obetalda fakturor däribland 400 000 kronor till Postnord, 700 000 kronor till Tidningstjänst AB, 700 000 till tryckeriet V-Tab AB. Flertalet av lönefordringarna är på över 100 000 kronor och täcks delvis av statlig lönegaranti.

Denna serie granskar presstödet i Sverige, som i princip helt och hållet går till tidningar som antingen är vänster, liberala eller en kombination därav. Under 2019 beviljade mediestödsnämnden 650,6 miljoner kronor i olika former av stöd till tidningar. Denna summa väntas öka kraftigt nästa år.

Denna granskning skulle etablissemanget önskat inte publicerades!

Men för att vi ska kunna göra fler granskningar så behövs ditt stöd! Bli månadsgivare redan nu! 

Du kan ⚫ Swisha: 123 083 3350 ⚫ Fylla i formuläret nedan ?, eller ⚫ klicka HÄR för övriga alternativ

Tack på förhand!