Den franske författaren Michel Houellebecq som fått flera litterära utmärkelser, hyllats för sina samhällsinsikter och även är utgiven på svenska sticker i ett uttalande ut hakan i massinvandringsfrågan och hävdar att ”the great replacement” – folkutbytet – inte är någon konspirationsteori utan ett faktum.

Houellebecq är välkänd i hemlandet Frankrike för sitt författarskap som ofta tar upp kontroversiella ämnen. I ett offentligt samtal i förra veckan med den berömde författaren och filosofen Michel Onfray avhandlades politiskt laddade ämnen som religion, dödshjälp och även Europas demografi.

Houellebecq sade sig vara chockerad av att ”the great replacement” – ett folkutbyte där västerlänningar gradvis byts ut mot migranter från tredje världen – framställs som en teori, inte sällan till och med en högerextrem konspirationsteori. Enligt Houellebecq är att detta pågår tvärtom ett oavvisligt faktum.

– Ja, det är ju objektivt vad siffrorna visar, höll Onfray med om.

Behöver inte ligga agenda bakom för att vara sant

Även om en lång rad politiska beslut på hög nivå stödjer föreställningen att det ligger en medveten agenda bakom så behöver det enligt Houellebecq inte vara så för att folkutbytet i sig ska vara ett faktum – det är snarast värre och ett större problem att västvärlden tappat kontrollen över inflödet av migranter och inte längre tycks kunna stoppa den ”kataklysm” som hotar vår fortsatta existens.

Houellebecq och Onfray var i samtalet ense om att Västvärldens demografiska nedgång – och därmed också vår kulturella, ekonomiska och andliga medgång – är oundviklig.

Högre medvetenhet bland fransmän om problemet

Houllebecq har för sina många insiktsfulla reflektioner över det moderna samhället hyllats som Frankrikes nu levande främste författare. Han uppfattas i vissa läger som kontroversiell eftersom han ofta tar upp laddade ämnen till granskning. Det pågående folkutbytet i Europa är bara det senaste i raden.

Enligt Houellebecq utmärker sig inte Frankrike för att folkutbytet här går snabbare än i andra jämförbara EU-länder, exempelvis Sverige. Det som utmärker Houellebecqs hemland är i stället att här finns ”en exceptionellt hög medvetenhet om det egna landets nedgång”.

Olika syn på hotet från islam

Houellebecq och Onfray var ense om mycket under samtalet, bland annat om hur Frankrikes tilltagande avkristnande påverkar landet negativt. Däremot gick åsikterna isär beträffande hur stort hot man bör tillskriva den islam och islamism som tvärtemot den kristna tron är på frammarsch i Frankrike och många andra europeiska länder.

Medan Houellebecq ser det som ett stort hot ville Onfray tona ned faran för Frankrike. Detta trots de många, allvarliga och blodiga muslimska terrordåd landet har drabbats av. Onfrays teori är att de muslimska migranterna med tiden kommer att sekulariseras och andligt förvandlas till konsumister som alla andra.

Houellebecq förklarade sig inte vars så säker på det och varnade för en utveckling där västerlänningar börjar svara på den muslimska terrorn med attacker mot moskéer och liknande. ett tillstånd liknande ett religiöst inbördeskrig. Styrkan i etniska motsättningar ska inte underskattas, menade han.

”Inbördeskriget är redan här”

Onfrays svar på det var att inbördeskriget redan är här men förs på ett sätt som vi inte är vana vid – utan vapen i hand. Även massinvandringen till Europa har beskrivits på det sättet – som en invasion där invasionsstyrkorna inte är beväpnade och klädda i uniform.

– Du tror att inbördeskriget kommer. Jag tror att det redan är här, i tysthet.

Delar av samtalet mellan Houellebecq och Onfray har publicerats i den franska tidningen Le Figaro. Det har också sammanställts till en 45 sidor lång essä och redan fått positiva omdömen för sin ”exceptionella dialog” och för att vara “briljant, djupsinnig, ofta underhållande och på alla sätt spännande, där Houellebecqs genialitet för det absurda emulgerar underbart med Onfrays retoriska kraft”.

En iakttagelser som lyssnare gjort är också att ingen av de två skyggar för att kalla sig själv för populist, ett epitet som egentligen uttrycker att man har örat mot marken för att fånga upp folkviljan men som på senare tid från vänsterliberalt håll getts en negativ konnotation som suspekt ur demokratisk synpunkt.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Befolkningsutbytet bekräftat i ny prognos