Enligt branschorganisationerna känner den svenska industrin av effekterna av de högre råvarupriserna och bristen högst påtagligt.

Det är byggföretagen och kemibolagens branschorganisation som larmar om hur deras medlemsföretag drabbas av brist och prishöjningar på råvaror.

– För vår del syns uppgångarna främst i virkes- och stålpriser. I vissa fall har priser stigit med upp till 65 procent på kort tid. Typiskt sett påverkas det av världsmarknadspriserna, säger chefsekonomen Fredrik Isaksson på Byggföretagen till Dagens Industri.

Orsakerna som pekas ut är bland annat pandeminedstängningar hos producenterna eller barkborrar i Kanada som gör att amerikanska träköpare vänder blickarna till Europa.

Allvarligaste läget sedan 2009

Enligt Isaksson har läget inte varit så allvarligt sedan Kina började växa kraftigt efter finanskrisen 2009 och byggde skyskrapor i stål och stålpriserna rakade i höjden. Byggbolagen menar han bör indexreglera sina avtal mot beställarna för att ta höjd för prisökningar på insatsvaror och kunna höja de egna priserna i takt med dessa. Deras jurister uppger han får brottas mycket med frågorna.

Även i kemisektorns företag är prisökningarna påtagliga. ”Bristen på plastråvara kan få allvarliga konsekvenser för svensk industri”, varnar branschorganisationen IKEM baserat på en färsk kvartalsvis undersökning bland medlemsföretagen.

Sju av tio svenska kemi-, plast- och gummiföretag uppger att de påverkats och av de drabbade uppger nästan 90 procent att de har svårt att få tag på plastråvara.