Under januari i år fortsatte priserna på bostadsrätter i huvudstaden rakt uppåt. I stadens centrala delar sprängdes dessutom en ny gräns.

Enligt siffrorna från Svensk mäklarstatistik ökade priserna på bostadsrätter i januari med en procent men var oförändrade på villor. På årsbasis är det dock villapriserna som gått upp mest – 13 procent jämfört med sju procent för bostadsrätter.

När det gäller storstäder och både bostadsrätter och villor gick priserna upp en procent i  Stockholm och Göteborg i januari medan det låg oförändrat i Malmö.

Tre gånger dyrare än Malmö

Rekord som slagits i Stockholm innebär att det nya genomsnittspriset numera ligger på 100 674 kronor per kvadratmeter i Stockholms innerstad. Priserna i huvudstaden ligger ca tre gånger högre än i Malmö och 50 procent högre än i Göteborg.

Samtidigt finns vissa tecken på en inbromsning.

– Vi ser fortfarande att många bostäder säljs till ett högre pris än förväntat, men budpremien ökar inte längre lika mycket. Om detta är temporärt eller om det är på väg att bli bättre balans mellan köpare och säljare återstår att se. Hög efterfrågan, låga räntor och stark börs ger åtminstone i grunden goda förutsättningar för fortsatta uppgångar, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, till Aftonbladet.

Stark villamarknad

Under årets första månad såldes 2 900 villor och 9 100 bostadsrätter, något lägre än under motsvarande period 2020 men fler än 2019.

– Utvecklingen i januari ligger i linje med den prognos som Mäklarsamfundets medlemmar gjorde för årets första kvartal, med stabila priser och en fortsatt stark efterfrågan som präglas av coronaeffekter med stort intresse för större bostadsrätter och villor. Hälften av Mäklarsamfundets medlemmar tror att efterfrågan på villor kommer att öka och 63 procent bedömer att utbudet kommer att vara oförändrat, vilket allt annat lika talar för en fortsatt stark och stabil villamarknad, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.