I takt med att västvärlden ska ”ställa om” har efterfrågan på litium, som används i batterier, ökat dramatiskt. Nu är situationen så pass illa att batteri- och elbilstillverkare oroar sig för att tillgången inte kommer att vara tillräcklig.

Redan i fjol började priserna på litium att öka rejält och i år har de stigit 600–700 procent. Efterfrågan har gjort litium till en av världens i dag hetaste råvaror.

LÄS ÄVEN: Priset på elbilsbatterier ökar

Storföretag som sysslar med råvaror har nu också gett sig in på litiummarknaden, och vissa av dem storsatsar på nya anläggningar för att utvinna mer.

Marknaden för litium liknas vid oljan på 70-talet. Än så länge är den dock förhållandevis liten jämfört med exempelvis koppar.

Oro för tillgång

Samtidigt finns en oro för att tillgången på litium inte räcker och att priserna kan stiga så mycket att batteri- och fordonstillverkare inte kan köpa råvaran.

LÄS ÄVEN: Skrapade i elbilens batteripaket – kostnad: 378 000 kr

Företagen som investerar i nya produktionsanläggningar har inte hållit jämn takt med den ökade efterfrågan och vissa försöker hitta mer genom raffinaderier medan andra lägger fokus på återvinningsanläggningar.