För ungefär ett år sedan publicerades en studie av Lundaforskaren Kristina Sundquist som studerat bland annat våldtäktsmäns bakgrund. Studien visade att nästan 60 procent av alla dömda våldtäktsmän i Sverige har utländsk bakgrund. Många av dessa var också dömda för våldsbrott sedan tidigare. Sundquist anmäldes snart till Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP). Men när åklagaren lade ner ärendet begärde ÖNEP att fallet skulle omprövas.

Efter ÖNEP:s begäran valde överåklagare Eva-Marie Persson att inleda en förundersökning – som fortfarande pågår. Ytterligare en anmälan riktad mot Kristina Sundquist har gjorts och ÖNEP har granskat cirka 40 studier som hon har genomfört. Nämnden menar att det saknas giltigt tillstånd för sju olika studier som nu har anmälts till åklagaren, rapporterar Sydsvenskan. En av studierna handlar om ADHD hos barn och ungdomar med invandringsbakgrund.

LÄS MER: Professor råkade upptäcka att de flesta våldtäkter begås av invandrare – riskerar åtal

En anledning till att man utreder forskarens studier är att man enligt GDPR inte får befatta sig med och göra sammanställningar, menar Jörgen Svidén som är kanslichef på ÖNEP. Det hela ska handla om forskningsetik.

– I dessa sju ärenden är det klart att vi skulle anmäla dem. Om man ska ansöka om etikprövningstillstånd så måste man ha specificerad forskning. Här har hon fått så mycket tillstånd till olika slags forskning att man kan fråga sig vad det är för forskning, det är ju jättebrett, säger han.

”Känns ganska Kafka-artat”

Kristina Sundquist själv anser att man gjort en felaktig bedömning av hennes forskningsarbete.

– Det här har pågått i snart ett år. Jag tror att den rättsliga prövningen kommer att ge mig rätt, men det här känns ganska Kafka-artat. Jag talar ofta med mina kolleger och de säger att de arbetar på samma sätt som jag. När man arbetar med register är det ju väldigt svårt att exakt beskriva alla frågeställningar man ämnar att undersöka, utan man beskriver dem i allmänna ordalag.

LÄS MER: NY RAPPORT: Invandrare begår flest våldtäkter – nu räds forskarna bakom rapporten repressalier