➤ INTERVJU Paul Lillrank långintervjuas av SwebbTV. Lillrank är doktor i sociologi och verksam som professor och forskare vid Aalto-Universitetet/Tekniska högskolan i Helsingfors. Han är också en återkommande krönikör i den stora finska svenskspråkiga tidningen Hufvudstadsbladet.

Lillrank uppmärksammades tidigare i höst när han i en av sina krönikor ställde frågan om Sverige utgör ett större hot mot Finland än Ryssland. Detta med anledning av den ansvarslösa massinvandringspolitik som Sverige bedriver och de allvarliga konsekvenser denna får på samhället.

I SwebbTV:s Lördagsintervju utvecklar Lillrank sina tankar om den svenska migrationspolitiken och det hot han anser att denna utgör för kringliggande länder. Han redogör också för hur ett kravlöst välfärdssamhälle leder till moralupplösning och samhälleligt självmord och förklarar varför Svenska Kyrkan omfamnar massinvandring och islam.