På torsdagen överlämnade regeringen en proposition till riksdagen rubricerad som en förlängning på två år av nu gällande lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. I realiteten handlar det dock till stor del om motsatsen – bland annat blir reglerna för anhöriginvandring betydligt generösare.

Den ursprungliga lagen som infördes 2016 efter sammanbrottet i asylmottagandet 2015 innebar att det blev stramare regler för familjeåterförening i Sverige. Dessa åtstramningar tas nu i princip bort som en del av den så kallade JÖK-överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Alternativt skyddsbehövande får samma rätt till familjeåterförening som personer med flyktingstatus.

LÄS MER: Efter tre rekordår i följd – nya regeringen vill öka invandringen ytterligare

En annan begränsning som infördes i och med 2016 års lag var att färre skulle få permanenta uppehållstillstånd och fler få tillfälliga dito. Även detta rivs, åtminstone delvis, upp som en del av JÖK-överenskommelsen. Fler ska nu kunna få permanenta uppehållstillstånd, bland annat personer som rubriceras som statslösa, där regeringen nu i motsats till tidigare hänvisar till att detta är ett åtagande Sverige har i förhållande till FN:s flyktingkonvention.