I en diskussion på Twitter på torsdagen togs en artikel i tidningen Dagen upp där man konstaterar att Svenska kyrkan samarbetar med Islamic Relief, en organisation som har kopplingar till Muslimska brödraskapet.

I Dagens artikel skriver Peter Lööv Roos, samordnare för interreligiösa frågor hos Svenska kyrkan, om kyrkans samarbete med Islamic Relief ”kring religion och och jämställdhet, som en del i ett feministiskt arbete över religions- och landsgränser”.

Man nämner även att man samarbetat med Ibn Rushd, ett studieförbund som också det har nära kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Då artikeln tas upp svarar Svenska kyrkan med att påstå att det inte finns ett vetenskapligt stöd för kopplingen mellan Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Det påpekas då att Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö universitet, i en vetenskaplig rapport visst har gjort denna koppling.

Trots fakta som presenterats fortsätter Svenska kyrkan att förneka kopplingen och reaktionerna blev många och starka. Bland dessa finns Aje Carlbom själv som bekräftar kopplingen.