I Kalmar har Rädda Barnen försett så kallade ensamkommande flyktingbarn med såväl boende som uppehälle. Trots att kommunen inte har någon skyldighet att hjälpa dem, och de inte är inskrivna på universitetet, har de inte heller haft någon rätt att bo i stadens studentlägenheter. Men där gjordes ett undantag för gruppen. Nu vill Rädda Barnen förlänga projektet så migranterna kan bo kvar.

Fram till i somras bodde ett tiotal av migranterna i stugor på en camping men då turistsäsongen startade var de tvungna att flytta. Rädda Barnen ordnade då ett avtal med det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem för att hyra tio studentlägenheter åt männen som i dagsläget är 21 stycken.

LÄS ÄVEN: Rädda Barnen utreds av polis för samarbete med människosmugglare

När gruppens bostads- och försörjningssituation inför nästa år är osäker vill man nu få till stånd ett mer långsiktigt avtal med kommunen om ekonomiskt stöd inom det som kallas Idéburet offentligt partnerskap och fortsätta hyra studentbostäderna. Vid kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknads senaste sammanträde diskuterade man fallet.

Inga barn

Ann-Sofie Lagercrantz är både strateg för social hållbarhet på Kalmar kommun och ordförande för Rädda Barnen i Kalmar. Hon menar att männen mycket väl faller inom ramen för de grupper som Rädda Barnen ska engagera sig i. Samtidigt medger ett det inte rör sig om några barn.

LÄS ÄVEN: Rädda Barnen uppmanar 30-tal länder att ta ansvar för barn till IS-terrorister

– Det är riktigt att många inte kan räknas som barn. Men de är ungdomar som riskerar hemlöshet. Vi ser till att de får sina basala behov tillgodosedda, tak över huvudet, mat och ett socialt sammanhang, säger Lagercrantz till Östran.

Hoppas på förlängning

Enligt Lisa Johansen, processledare med ansvar för arbetet med de ”ensamkommande”, är deras målsättning att få till stånd en förlängning av projektet och tillsammans med andra föreningar ska man arbeta med bland annat boendelösningar. Man motiverar insatserna med att den kärva situationen på bostadsmarknaden gör det svårt för männen att hitta egna lägenheter.