På flera håll i landet har Räddningstjänsten hissat PRIDE-flaggor. Tilltaget uppskattas inte av alla och i Laholm tog sig någon eller några personer för att hala den regnbågsfärgade flaggan och ta den med sig därifrån. Den lokale räddningschefen ser inte det inträffade som skäl att fundera över det lämpliga att som myndighet ägna sig åt politiska utspel utan menar i stället att händelsen är ett kvitto på att man gjort rätt.

När man på Räddningstjänsten i Laholm kom till jobbet härommorgonen upptäckte man att den PRIDE-flagga man hissat i brandstationens flaggstång var borta. Någon hade halat och tagit med sig den därifrån. På flaggstången hade man fäst ett klistermärke som uttrycker stöd för den traditionella kärnfamiljen.

Även förra året blev Laholms brandstation av med sin PRIDE-flagga. Andreas Nilsson är räddningschef i Laholm och initiativtagare till hissandet av regnbågsflaggan. Han säger i en kommentar till Hallandsposten att han ”inte tänker ge upp kampen” på grund av det inträffade.

Laholms brandstation. Foto: Faksimil Facebook

Fortsätter ”regnbågskampen”

Enligt Nilsson ska det som skett inte tolkas som en signal om att kommuninvånare inte tycker att myndigheten ska ägna sig åt politisk kamp. I stället menar räddningschefen att det signalerar att det han kallar ”regnbågskampen” behöver intensifieras ytterligare.

– Det är bara ett kvitto på att det här behövs och att vi gör rätt, säger han till tidningen.

På brandstationen har man nu från grannkommunen Halmstad lånat och hissat en ny PRIDE-flagga. Att få tag på en ersättningsflagga var lite besvärligt eftersom det enligt Nilsson bara är hans brandstation och myndighetsfilial i närområdet som deltar i PRIDE-flaggandet.

På uppmaning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är det dock ett flertal andra brandstationer på andra håll i landet som gör som i Laholm. Enligt Nilsson är detta något som ”stämmer väldigt bra in i myndighetens verksamhet” att släcka bränder. Det håller emellertid inte alla med om.

Hård kritik mot myndighets-PRIDE

Kritiken har varit hård mot att svenska myndigheter allt oftare inte iakttar den politiska oväld som är en grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle. För många passerades en gräns när Försvarsmakten i år köpte en helsida i Svenska Dagbladet för närmare en miljon skattekronor där man uppgav att man numera försvarar PRIDE-rörelsens regnbågsflagga i stället för Sverige blågula fana.

Försvaret och andra myndigheter som PRIDE-manifesterat menar att man bara står upp för människors rätt att vara och älska vem man vill. Detta är inte politik menar man utan bara att försvara grundläggande mänskliga rättigheter.

LÄS ÄVEN: Försvarsmakten om flaggkampanjen: ”Vi vill komma ifrån machokultur”

Inte till för alla

– Det är till för alla. Vi vill manifestera allas rätt att vara den man är och älska den man vill. Det ligger väldigt bra både i tiden och med vår värdegrund. Det känns ganska självklart, menar räddningschefen i Laholm.

Kritikerna framhåller att PRIDE är en starkt vänsterorienterad identitetspolitisk rörelse med våldsbejakande rötter och med kontroversiella inslag i sin agenda som går långt utöver den grundläggande tolerans gentemot sexuella minoriteter som de flesta svenskar ställer sig bakom.

Bland annat har det kritiserats att PRIDE-rörelsen som har inkludering som ett av sina honnörsord agerat uttalat exkluderande mot HBTQ-personer som inte har vänsterpolitiska åsikter och inte som Laholms räddningschef hävdar är till för alla. Exempelvis portförbjöds det nystartade liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling, vars partiledare Ilan Sade är öppet homosexuell, från att delta i Stockholm PRIDE.

Olika krav för svenskar och invandrare

En annan kritik har handlat om att PRIDE-rörelsen inte vill manifestera i Sveriges invandrartäta utanförskapsområden trots att det är där som intoleranta åsikter gentemot sexuella minoriteter är mest utbredda. Många kommer från länder med kulturella och religiösa värderingar som förbjuder homosexualitet och straffar sådana handlingar med döden.

När den profilerade samhällsdebattören, författaren och skribenten Jan Sjunnesson i brist på gehör från PRIDE-rörelsen själv tog initiativ till ett PRIDE Järva svartmålades det av profiler inom HBTQ-rörelsen. Att ställa samma krav på invandrare som på svenskar om sexuell tolerans är uttryck för främlingsfientlighet och även homofobi menar man och initiativet stämplades som en ”fejkparad”.

Räddningstjänsten i Laholm har polisanmält den försvunna PRIDE-flaggan som man menar ska betraktas som stöld.

LÄS ÄVEN: Försvarets Pride-annons kostade 875 000 kronor