Kent Ekeroth diskuterar Sverige bottenlösa naivitet, denna gång inför uppvaknandet om att det finns klaner i Sverige. Det påverkar inte bara politiken, utan de försöker även ta sig in i polisen och andra myndigheter.

Ekeroth menar att svenskar har indoktrinerats att inte kunna erkänna den uppenbara verkligheten. Lösningen på Sveriges problem menar han är storskalig återvandring.