På torsdagen presenterar Delegationen mot segregation, Delmos, sin årsrapport för 2022. Denna visar bland annat att segregationen har ökat mellan åren 1990 och 2020 och att att områden med ”socioekonomiska utmaningar” har blivit fler.

Majoriteten av den svenska befolkningen bor i områden med goda socioekonomiska förutsättningar. Samtidigt bor allt fler i områden med socioekonomiska utmaningar.

– Det här innebär att vi lever allt mer separerade från varandra, säger Anders Kessling, direktör för Delmos, och fortsätter:

LÄS ÄVEN: 75 000 Malmöbor inte självförsörjande: ”En väldigt stor grupp”

– Eftersom allt fler bor och växer upp i områden med socioekonomiska utmaningar innebär det att den sociala rörligheten riskerar att minska framöver. Därför är det extra viktigt att arbeta med att förändra själva strukturerna som leder till och upprätthåller segregationen. 

Rapporten visar att majoriteten av Sveriges kommuner är mer segregerade idag än 1990, något som gäller hela landet. Segregation är inte ett storstadsfenomen.

I rapporten ingår även en analys av en årskull födda 1986 som visar att området man växer upp i kan påverka utbildningsnivå, sysselsättning och arbetsinkomst.

Flit lönar sig

Med hjälp av studier och jobb kan individer påverka sin situation, vilket ofta innebär att de flyttar till områden som har bättre socioekonomiska förutsättningar.  

– När personer som lyckas bättre på arbetsmarknaden flyttar ifrån ett område så tyder mycket på att nya hushåll med betydligt lägre inkomst flyttar in, visar forskning. Därför är det väldigt viktigt att jobba med att lyfta både individer och områden, säger Anders Kessling.

Avvecklas vid årsskiftet

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i så kallade socioekonomiskt utsatta områden.

LÄS ÄVEN: Bara en av fyra utomvästliga migranter är självförsörjande

Delmos fick i sitt regleringsbrev för 2022 i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten till den 31 december 2022.