En nysläppt rapport gjord av forskare vid Malmö universitet visar att somalier har högst valdeltagande av alla asylinvandrargrupper i Sverige. På uppdrag av delegationen för migrationsstudier, Delmi, undersöker rapporten hur tio asylinvandrargrupper med olika härkomst deltog i de svenska kommunvalen 2018.

Av rapporten framgår det att asylinvandrare utan svenskt medborgarskap med ursprung från Balkan och forna Jugoslavien har lägst valdeltagande, med endast 25 procent som röstar. Asylinvandrare från Irak som saknar medborgarskap har även de ett mycket lågt valdeltagande med endast 29,6 procent.

De allra flesta asylinvandrargrupper som saknar svenskt medborgarskap har ett valdeltagande på över 30 procent men under 50 procent. Mönstret är att röstbenägenheten ökar ju längre tid en person har bott i Sverige.

Bland asylinvandrarna från Somalia deltog emellertid hela 64,6 procent i kommunvalen 2018 – trots att inte heller de hade erhållit svenskt medborgarskap vid tidpunkten.

LÄS ÄVEN: Polisen: Somalier ser svenska flickor som ”horor”

Asylinvandrare röstar mest

Av de tre invandrargrupper man undersökt – asylinvandrare, anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare – är asylinvandrarna mest benägna att rösta i de svenska valen. Minst benägna att rösta är arbetskraftsinvandrarna.

Rapporten visar även att invandrade kvinnor och personer med svenskt medborgarskap har ett högre valdeltagande än invandrade män och personer som inte har svenskt medborgarskap.

Samtliga asylinvandrare som bott i Sverige i minst tre år får lov att rösta i kommun- och regionvalen. Detta även om de inte erhållit svenskt medborgarskap. För att få rösta i riksdagsvalet krävs dock fortfarande svenskt medborgarskap, även om det finns aktörer som vill ändra på detta.

Markant slagsida åt vänster

I landets invandrardominerade så kallade utanförskapsområden röstar invandrare med kraftig slagsida åt vänster. Socialdemokraterna är det parti som får i särklass flest röster, inte sällan mellan 70 och 80 procent. På andra plats landar vanligtvis Vänsterpartiet.

LÄS ÄVEN: Undersökning: Islamistiskt parti får 35,5% av arabisktalande väljare