Kommuner där Miljöpartiet är med och styr säger nej till vindkraft i större utsträckning än andra kommuner gör. Det framgår av en färsk rapport från Institutet för Näringslivsforskning. En sådan kommun är Torsby i Värmland, som vägrar bygga vindsnurror.
– Vindkraftverken skadar naturen var de än är, säger lokala MP-profilen Birgitta Karstensson till Samnytt.

Vindkraften är en av Miljöpartiets profilfrågor. I synnerhet partiets språkrör Per Bolund har återkommande drivit på för byggandet av fler och större vindkraftverk och parker, både på land och till havs.

Säger nej lokalt

Men medan stödet för vindkraften är massivt bland miljöpartister på nationell nivå, så ser det väldigt annorlunda ut bland partiets politiker ute på landsbygden. Många gånger röstar lokala MP-politiker nej till byggandet av vindkraft, trots att företrädarna i Stockholm säger ja.

Nu visar en färsk rapport författad av Erik Lundin, disputerad forskare från Handelshögskolan, att vindkraft till och med oftare stoppas i MP-styrda kommuner jämfört med övriga kommuner. Lundin har tittat på alla kommuner i Sverige och alla beslut som tagits gällande landbaserad vindkraft mellan åren 2000 och 2020.

I de kommuner där Miljöpartiet var med och styrde godkändes 38 procent av alla föreslagna vindkraftsprojekt de åren, jämfört med 49 procent för övriga kommuner. Skillnaden är statistisk signifikant, och finns inte för något annat parti.

Störst motstånd i småkommuner

Erik Lundin påpekar för Samnytt att han bara tittat på att föreslagna vindkraftsprojekt stoppats, inte varför eller av vem. Det kan exempelvis vara så att projektet fått avslag vid miljöprövningen, och att frågan aldrig behandlats av de kommunala politikerna.

Motståndet mot vindkraften är också som störst i mindre kommuner, där MP är med och styr, med upp till 50 000 invånare. Dit räknas 85 procent av kommunerna. Större, folkrikare MP-styrda kommuner har istället en tendens av att vara mer positiva till vindkraft än genomsnittet.

Erik Lundin tror att detta beror på en så kallad NIMBY-effekt, där lokalinvånarna i mindre kommuner är mer bekymrade över lokal miljöpåverkan än MP-politiker i större städer är.

”Vi röstade nej”

En av de miljöpartister som varit med och röstat nej till vindkraft är Birgitta Karstensson. Hon satt tidigare i kommunfullmäktige i Torsby kommun, vilket hon inte längre gör. Hon är särskilt nöjd över att hon fick med sig Socialdemokraterna i frågan.

– Vi tyckte inte att det var tillräckligt utrett hur bra det är för naturen, så vi röstade nej till det i Torsby kommun, berättar hon för Samnytt.

– De skadar naturen var de än är. Sedan är det inte hållbart att ha vindkraft. De har 20 års livslängd, sedan ska någon ta reda på det och då finns säkert inte de firmor kvar som byggt dem, fortsätter hon.

Karstensson har tidigare uppmärksammats medialt för sitt vindkraftsmotstånd, och hon har hamnat på kollisionskurs med partiledningen om frågan.

– Det kan jag inte neka till, säger hon med eftertryck.

Utländska företag

Birgitta Karstensson är kritisk till mycket när det gäller vindkraften. Inte minst att turbinerna sällan är eller byggs av svenska företag.

– Det är ofta utländska företag som kommer och ska bygga vindkraft i vår natur. Det tycker inte jag är okej, säger Karstensson.

– Vi pratar ofta om att skydda vår natur, men då ska vi väl inte sälja ut naturen till tyska eller andra utländska företag? Då får de väl bygga den hemma hos sig om de vill ha vindkraft?

Istället för vindkraft tycker Birgitta Karstensson att det borde satsas mer på solkraft och att sätta upp solpaneler på offentliga byggnader.

– De ska sitta på alla kommunala, regionala eller statliga hus det är möjligt att sätta dem på. Och sedan ska inte privatpersoner bekosta det, utan det ska ligga på staten, säger Birgitta Karstensson.