De höga elpriserna i Sverige beror inte bara på Ryssland och kriget i Ukraina, utan även på att Sverige tagit bort planerbar elproduktion. Det är slutsatsen i en ny granskning av elkaoset.

För det första bidrog regeringens höjning av effektskatten på kärnkraft 2015 till att fyra kärnkraftsreaktorer lades ner, och för det andra hade elpriserna i södra Sverige enligt en rapport från forskningsorganisationen Energiforsk kunnat vara 30–50 procent lägre om om Ringhals nedlagda reaktorer fortsatt producera el.

LÄS ÄVEN: Ny studie: Halva elpriset om Ringhals 1 och 2 inte stängts

I stället för att erkänna att regeringens egen politik har syftat till att avveckla kärnkraften, har man sedan påstått att marknaden inte ser det som lönsamt. Och sedermera myntar man begreppet ”Putin-priser” för att ytterligare skjuta bort det egna ansvaret för situationen.

– Man har lagt ner planerbar produktion i södra Sverige. Vi pratar inte bara kärnkraftsanläggningar utan även kraftvärmeverk, säger elsystemexperten Maja Lundbäck till SR-programmet Kaliber.

Påverkas av kontinentens elmarknad

De höga elpriserna beror således inte bara på Putins Ryssland , som man vill göra sken av, utan är också ett resultat av att Sverige blivit alltmer påverkade av elmarknaden på kontinenten i takt med att planerbar elproduktion tagits bort.

– Vi blir ju mer och mer känsliga för variationer av kol-, olja- och gaspriserna för att vi måste importera, säger Maja Lundbäck.

Inga nedläggningar utan effektskatt

I en intervju med statstelevisionen i fjol konstaterade Torbjörn Wahlborg, elproduktionschef på Vattenfall, att man inte hade tagit beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 ifall regeringens höjda effektskatt inte funnits på plats.

Men enligt energiminister Khashayar Farmanbar (S) hade beslutet varken med skatter eller politik att göra.

– Det är inte den bilden jag har. Men det är en bild som jag fått att det är ett kommersiellt beslut baserat på att det inte fanns lönsamhet i att uppgradera.

LÄS ÄVEN: Stopp på Ringhals ger höjt elpris

– Jag vet inte varför han säger det. Han har säkert sina skäl.

– Man kan ha olika bild av verkligheten också.

Vilseleder om sänkta elpriser

Farmanbar har upprepade gånger påstått att svenska folket inom två år kommer att märka skillnad i elpriserna när Svenska Kraftnät förbättrar elöverföringen eller då man bygger vindkraftverk till havs. Men enligt Svenska Kraftnät kommer det inte finnas några vindkraftverk på havet inom två år utan först framåt 2030.

LÄS ÄVEN: Så tjänar staten miljarder på elkrisen – ”Elpriserna går i spagat”

– Ja, förutsatt att tillstånden kommer på plats så kan vi se de första havsbaserade vindkraftparkerna i Sverige från och med 2028 och framåt, säger han nu.