➤ ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Idag presenterade Rättsmedicinalverket uppdaterad statistik om åldersbedömningar av så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. I likhet med den statistik som myndigheten presenterade för en månad sen framkommer att ca åtta av tio ljugit om sin ålder.

I mitten av mars drogs ålderskontroller av så kallade ensamkommande flyktingbarn sent omsider igång. När Rättsmedicinalverket för en månad sedan redovisade resultaten av de man hittills ålderstestat – då fram till den 31 juli – framgick att ca åtta av tio ljugit om sin ålder, en andel som ligger i linje med vad som också länge varit fallet i dylika tester i våra grannländer.

På måndagen uppdaterade Rättsmedicinalverket sina siffror, vilka nu inkluderar de asylsökande man testat till och med den 31 augusti. Av de 7 898 ärenden man fått från Migrationsverket har Rättsmedicinalverket åldersbedömt och skickat utlåtanden för 4 107 personer. Av dessa är nästan samtliga, 96,4 procent, män och i 83 procent av fallen bedömer myndigheten att personen ifråga är 18 eller äldre.