Flera myndigheter genomförde den 8 oktober gemensamma kontroller mot företag inom fiskerinäringen i Norrbotten. Detta mitt under pågående löjfiske. Av de 40 personer som kontrollerades gällande deras rätt att arbeta i Sverige saknade 26 giltiga arbetstillstånd.

Elin Lundmark, gruppchef på Gränspolisen i region Nord, vill inte kommentera vad för typ av fiske det handlar om.

Hur kommer det sig att ni gjorde denna kontroll?

– Det här är något vi genomför inom ramen för ett regeringsuppdrag, säger hon till SVT.

De myndigheter som deltog i kontrollerna var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Migrationsverket. Gränspolisen fattade beslut om avvisning med en nådatid på två veckor för frivillig hemresa – i samtliga 26 ärenden. Ingen av de 26 illegala arbetarna ska ha varit EU-medborgare.

– Jag vill inte gå närmare in på detaljer, men det är bland annat thailändare, säger Elin Lundmark.

Nu har man inlett en förundersökning gällande brott mot utlänningslagen.