De rekommenderade priserna på bemannade stationer ligger för närvarande på 21:32 kronor litern för diesel medan bensin kostar 18:89 kronor litern. En full tank diesel på 50 liter har därmed blivit mer än 300 kronor dyrare på bara ett år.

Literpriset på diesel har stigit med 6,25 kronor på ett år. Motsvarande prishöjning för bensin är 4,30 kronor. Detta innebär att en full tank diesel, på 50 liter, idag kostar 312 kronor mer än för ett år sedan.

Höjningen som skedde vid årsskiftet berodde dels på reduktionsplikten, som innebär att producenterna tvingas blanda i mer dyrt och lågeffektivt biodrivmedel i bensin och diesel än tidigare, dels på skattehöjning. Reduktionsplikten är satt att höjas ytterligare varje år fram till 2030.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna: Viktigt med högt dieselpris

SD varnade för reduktionspliktens konsekvenser

Vid årsskiftet ökade skatten på diesel med 8 öre per liter inklusive moms och reduktionsplikten på diesel ökade från 26,0 procent till 30,5 procent. Skatten på bensin ökade med 10 öre per liter inklusive moms och reduktionsplikten på bensin ökade från 6,0 procent till 7,8 procent.

Reduktionsplikten togs fram av S+MP-regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. När propositionen nådde riksdagen var det endast Sverigedemokraterna som motsatte sig förslaget. SD varnade för att reduktionsplikten ger skadligt höga drivmedelspriser för hushåll, företag och för stat, kommuner och regioner.