I dagsläget måste en person ha fyllt 18 år för att själv kunna ändra sitt juridiska kön i folkbokföringen. Det vill regeringen ändra på och sänka åldersgränsen till 16.

Det är i en lagrådsremiss om en ny könstillhörighetslag som regeringen lägger fram förslaget. Det innebär att processen att ändra sitt juridiska kön skiljs från den medicinska processen.

LÄS ÄVEN: Enorm ökning av ”könsdysfori” hos flickor: ”Vet inte vad ökningen beror på”

Enligt socialminister Lena Hallengren (S) är det en stor skillnad att byta juridiskt kön och man gör bedömningen att kunna sänka åldersgränsen för det.

– När vi däremot talar om det medicinska könet, som alltså skulle föregås av att man gör könskorrigerande behandlingar och medicinska ingrepp, då ligger åldersgränserna kvar, säger Hallengren till statsradion.

Avgörs efter valet

En ny könstillhörighetslag har diskuterats i flera år och efterfrågats av såväl hbtqi-organisationer som flera riksdagspartier. Först efter att lagrådet sagt sitt och valet genomförts kommer riksdagen att få ta ställning till lagförslaget.

Ytterligare en punkt är att det blir upp till hälso- och sjukvården att besluta om en person ska få genomgå könsbekräftade kirurgi eller inte, ett tillstånd från Socialstyrelsen ska inte längre krävas.

LÄS ÄVEN: Socialstyrelsen vänder om transvården av unga

I ett tidigare förslag från slutet av förra året ville regeringen göra det möjligt för barn från tolv år att ansöka om ett nytt juridiskt kön om vårdnadshavaren samtycker.