Regeringen har bestämt ett maxantal heltidsanställda soldater i Försvarsmakten under kommande år. Försvarets egen nivå är just nu 6 750 inför 2020 – men i årets regleringsbrev är gränsen i stället satt till 5 700 anställda nästa år.

I juli gav regeringen försvarsmyndigheterna i uppdrag att analysera konsekvenserna av försvarsberedningens slutrapport om det militära försvaret. Även kostnaden för att genomföra förslagen skulle undersökas.

När uppdraget slutligen redovisades för försvarsminister Peter Hultqvist (S) i november hade man kommit fram till att det saknades 55 miljarder kronor fram till 2030 – och 40 miljarder enbart i nästa försvarsbeslutsperiod som pågår under 2021–25, rapporterar SvD.

Under den perioden skulle då bara hälften av beredningens planerade upprustning av det militära försvaret gå att genomföra på grund av bristfällig ekonomi.

Enligt årsredovisningen för 2018 fanns det 5 350 kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. För 2019 finns det ännu ingen tillgänglig statistik, uppger Försvarets kommunikationsavdelning.

Regeringen drar ner på personalstyrka i Försvaret

Målet för 2020 är satt till 6 750 anställda – 1000 fler än i försvarsberedningens kalkyler. Men om Försvaret skulle rekrytera på den nivån skulle personalkostnaderna öka drastiskt.

I de årliga regleringsbreven sätter regeringen upp mål, villkor, ekonomiska ramar och återrapporteringskrav för samtliga svenska myndigheter. Enligt årets regeringsbrev som slogs fast vid regeringssammanträdet före jul kommer man inte vara särskilt generös gällande Försvarsmaktens personal.

Under rubriken ”kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän” (GSS/K) har regeringen valt att sätta ett tak för heltidsanställd personal:

I avvaktan på ny försvarspolitisk proposition 2021–25 får antalet anställda GSS/K inte nämnvärt överstiga 5 700.

Av regleringsbrevet framgår också att regeringen begär att Försvarsmakten återkommer senast den 1 mars 2020 med en redovisning av ”vilka ekonomiska medel som är budgeterade” för heltidsanställda soldater under 2021–25. Detta för att få kontroll över utgifterna inför försvarsbeslutet som ska fattas under hösten 2020.