På torsdagen presenterade regeringen sitt förslag till hur bostadsbyggandet ska öka. Lagförslaget läggs efter klagomål om att olika kommuner ställer olika krav vid bostadsbyggande vilket leder till fördyringar och förseningar.

Förslaget går ut på att certifierade företag ska kunna starta bostadsbyggen utan att allt först måste prövas av kommunernas byggnadsnämnder. Projektering med särskilt erfarna och certifierade aktörer redan från början innebära grönt ljus i delar av bygglov och startbesked.

De byggare som sedan anlitar ett certifierat projekteringsföretag kan byggstarta utan kommunal prövning av bostädernas ändamålsenlighet och tekniska egenskaper. Begreppet ”Certifierat byggprojekteringsföretag” kommer enigt lagförslaget att införas i plan- och bygglagen nästa år.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet: Bygg utan cement

Förslaget, som endast omfattar bostadshus, skulle också innebära att kommunerna förlorar sin direkta kontroll av bland annat buller- och värmeisolering, bärkraft, brandsäkerhet, tillgänglighet för funktionsnedsatta och hushållning med energi och vatten.

Ska öka förutsägbarheten

Enligt bostadsminister Märta Stenevi (MP) är syftet är att “öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen och att underlätta repeterbara processer”.

I år väntas totalt 54 000 nya bostäder stå klara, detta jämfört med Boverkets behovsprognos på 59 000 nya bostäder årligen under hela 2020-talet.

Förslaget skickas nu på remiss till lagrådet och föreslås träda i kraft den 1 augusti nästa år.