För att kunna genomföra försvarsbeslutet från 2015 har Försvarsmakten begärt tre miljarder mer nästa år, men får bara hälften av den rödgröna regeringen.

Försvarsmakten har begärt ekonomiska tillskott i tre steg: tre miljarder 2019, fem miljarder 2020 och tio miljarder 2021.

”En försvarsförmåga som långsiktigt skulle dimensioneras med utgångspunkt i de ekonomiska nivåer som nu aviserats skulle behöva struktureras annorlunda och ambitionssänkas avseende såväl organisation som förmågor”, konstaterar ÖB Micael Bydén.

I S-MP-regeringen kommer man dock alltså bara halvvägs för nästa år och försvarsanlagen kommer officiellt att läggas fram senast i oktober förutsatt att man sitter kvar vid makten.